Styret i NFGK ble pålagt å oppnevne et interimstyre med mandat til å utforme forslag til vedtekter og til å initiere aktiviteter med basis i de foreslåtte vedtektene. Medlemmer av interimstyret var Tore Gauperaa, Inge Glambek, Odd Mjåland, Arne Refsum, Arne Seternes og Brynjulf Ystgaard. På generalforsamlingen i 2006 ble interimstyret enstemmig valgt til å fortsette og lede interessegruppa som vi har gitt navnet “Forum for brokkirurgi”. På høstmøtet 2006 markerte vi oss ved å arrangere et halvdags symposium om lyske- og arrbrokk med forelesere fra England, Sverige, Danmark og Norge. Symposiet var vellykket med mange engasjerte tilhørere.

Åpent forum uten kontingent

Forum for brokkirurgi er et åpent forum der alle brokkinteresserte kirurger kan delta og bidra. Det er ingen kontingent. Vår oppgave er å arbeide for en økt interesse for og kunnskap om brokkirurgi ved å arrangere symposier og kurs, planlegge og implementere studier hvor interesserte avdelinger kan delta, formidle informasjon om relevante kongresser og møter og referere fra disse samt fra artikler av betydning

Aktiviteter

I denne utgaven av Kirurgen bidrar vi med tre artikler. Vi vil fortsette å formidle vår informasjon gjennom faste faglige bidrag i Kirurgen og på vår hjemmeside,www.brokk.no, som regelmessig skal oppdateres. Vi planlegger nå å arrangere et halvdags brokkseminar på høstmøtet 2007 med forelesere fra inn- og utland, og vi vil også i løpet av året arbeide med en protokoll for en brokkstudie vi håper vi kan få oppslutning om. Vi vil komme tilbake til dette senere. For aktiviteter lenger fram ønsker vi sammen med samarbeidspartnere å arrangere et internasjonalt brokkseminar på hurtigruta. Vi ønsker å få et samarbeid med interesserte kirurger, så ta kontakt.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging