1905, 2017

Korleis er kvaliteten på norsk fedmekirurgi, og kor god effekt har slik kirurgi på sjukeleg overvekt?

By |19. mai 2017|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Sjukeleg overvekt er ein samansett sjukdom som har innverknad på pasientane både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk. Tilstanden gir betydeleg nedsett livskvalitet og redusert forventa levetid, og fører ofte til følgjesjukdom som diabetes type 2, hypertensjon, søvnapné, muskel- og skjelettsmerter [...]

905, 2017

Fedmekirurgi til ungdom?

By |9. mai 2017|Fagstoff, Gastrokirurgi|

HUNT-undersøkelsen viser at 14 % av unge kvinner i alderen 20-29 år i Nord-Trøndelag har fedme (KMI≥30) (2). Kardiometabolske risikofaktorer (fastende blodsukker, HbA1c, lipidprofil, BT) viser høy prevalens av patologiske verdier hos ungdommer med sykelig overvekt (3,4). Debutalderen for type [...]

305, 2017

Gallesteinssykdom etter fedmekirurgi

By |3. mai 2017|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Forekomst og kliniske manifestasjoner Risiko både for gallesteinsdannelse og for gallesteinssykdom hos pasienter operert for sykelig fedme er betydelig økt. Preoperativ screening, både biokjemisk og ved ultralyd, vil kunne føre til en overestimering av sykdom, som kan lede til unødvendige [...]

2404, 2017

Gastroøsofageal refluks og sleeve-gastrektomi

By |24. april 2017|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Innledning Overvekt øker risikoen for symptomatisk GØRS og erosiv øsofagitt, og risikoen øker med økende vekt[4]. Flere mekanismer kan bidra til refluks hos pasienter med overvekt. Abdominal fedme øker trykket både intraabdominalt og intragastrisk, og påvirker gastroøsofageale trykkgradienter ved inspirasjon [5]. [...]

1804, 2017

Langtidsresultater etter Gastrisk Bypass og Gastrisk Sleeve

By |18. april 2017|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Kunnskap om langtidseffekter og plager etter de forskjellige operasjonsmetodene er viktig for at den enkelte pasient sammen med helsepersonell kan gjøre et best mulig valg av operasjonsmetode. Bedring av komorbiditet er viktigste årsak til å søke behandling, men også ønske [...]

1104, 2017

Perioperative komplikasjoner etter gastrisk bypass og gastrisk sleeve

By |11. april 2017|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Innledning Fedmerelaterte følgesykdommer kan påvirke komplikasjonsprofilen etter fedmekirurgi (2). En del av pasientene er imidlertid somatisk friske når de opereres. Det forebyggende aspektet i forhold til utvikling av fedmereleterte følgesykdommer medvirker kanskje spesielt til strenge krav om lav forekomst av [...]

604, 2017

Fedmekirurgi – metoder og valg av prosedyre

By |6. april 2017|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Innledning Fedmekirurgi medfører et betydelig vekttap som for de fleste vedvarer (3). I tillegg har behandlingen gunstige effekter på flere av følgesykdommene til fedme (4). De metabolske effektene og helsegevinstene av behandlingen er sentrale i rasjonale for bruken av fedmekirurgi. [...]

404, 2017

Hvorfor kan vi ikke bare slanke oss?

By |4. april 2017|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Er fedme en sykdom? Å ha for høy kroppsvekt øker risikoen for å utvikle en rekke sykdommer, samtidig som det ofte gir psykososiale og fysiske utfordringer. En kvinne med svært høy BMI kan for eksempel ha problemer med å sitte [...]

ANNONSER

Gå til toppen