412, 2015

Radiofrekvensablasjon av leversvulster

By |4. desember 2015|Gastrokirurgi|

Innledning RF av levertumores er et relativt skånsomt og leverparenkymsparende behandlings-alternativ hos selekterte pasienter hvor kirurgisk behandling av ulike grunner ikke er ønskelig. Om en pasient egner seg for RF avhenger av antall tumores, og størrelse og lokalisasjon av tumor. [...]

2811, 2015

Transarteriell behandling av leversvulster – kjemoembolisering og radioembolisering

By |28. november 2015|Gastrokirurgi|

Kjemoembolisering  I engelskspråklig litteratur omtales kjemoembolisering som ”transarterial chemoembolization” – TACE. Målet med behandlingen er å kombinere tumoriskemi med en høy konsentrasjon av cellegift i svulst. Den tradisjonelle metoden (ofte betegnet som ”conventional TACE” – cTACE) består i selektiv injeksjon av [...]

2211, 2015

Volumekspanderende behandling ved liten fremtidig leverrest

By |22. november 2015|Gastrokirurgi|

Portveneembolisering Portveneembolisering (PVE) ble førstegang utført i Japan i 1982 av Makuuchi og kollegaer.1 Pasienten hadde cholangiocarsinom og utvidet leverreseksjon var nødvendig av hensyn til radikalitet. Det estimerte volumet av fremtidig leverrest var lite, som medførte sannsynlighet for leversvikt og [...]

1011, 2015

Kirurgisk behandling av ikke-kolorektale og ikke-nevroendokrine levermetastaser

By |10. november 2015|Gastrokirurgi|

Introduksjon Tryggere leverkirurgi, nye kirurgiske strategier1 og bedre onkologisk sykdomskontroll kan rettferdiggjøre en revurdering av gevinsten av leverreseksjon hos pasienter med ikke-kolorektale levermetastaser. Holdninger til reseksjon av ikke-kolorektale levermetastaser stammer ofte fra en tid før onkokirurgiske prinsipper var innført.2 I [...]

411, 2015

Kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser

By |4. november 2015|Gastrokirurgi|

Diagnostikk  Preoperativ bildediagnostikk innbefatter CT, MR og ultralyd med kontrast. De fleste pasienter får stilt diagnosen ved CT abdomen. Ved utredning av levermetastaser bør trefase-CT gjøres. Videre utredning bør være MR med leverspesifikt kontrastmiddel. Det er per i dag den [...]

3010, 2015

Kirurgisk behandling av hepatocellulært karsinom

By |30. oktober 2015|Gastrokirurgi|

Bakgrunn Med kirurgisk behandling av hepatocellulært karsinom menes i denne sammenheng enhver invasiv terapi som har som formål å fjerne eller destruere alt viabelt svulstvev i leveren. Dette inkluderer i videste forstand både intervensjonsbehandling med radiofrekvensablasjon (RFA) og mikrobølgeablasjon (microwave [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen