3006, 2015

Diabetikernes risiko for å bli amputert – kan den reduseres?

By |30. juni 2015|Karkirurgi|

Økende pasientgruppe Pasienter med diabetes er en økende pasientgruppe i samfunnet vårt med mange og sammensatte problemstillinger. I vårt sykehus vil disse pasientene være innom de fleste av sykehusets avdelinger. Vi vet at en viktig risikofaktor er perifer arteriosklerose, diabetiske [...]

3006, 2015

Rumperte abdominale aortaaneurismer og screening av abdominale aneurismer i Norge

By |30. juni 2015|Karkirurgi|

Bakgrunn Det finnes få nyere epidemiologiske studier av rAAA, og det gjelder også for Norge2,3. De fleste studiene begrenser seg til overlevelse av pasienter med rAAA som er kommet til sykehus. Flertallet av studiene er av eldre dato, og obduksjonsraten [...]

2906, 2015

Behandling og oppfølging av pasienter med karsykdom og arvelig bindevevssykdom

By |29. juni 2015|Karkirurgi|

Marfan syndrom (MFS) Dette er den vanligste av de arvelige bindevevssykdommer med karaffeksjon. Syndromet er relatert til en mutasjon i genet FBN1 som koder for fibrillin-1. Det er registrert over 1000 ulike mutasjoner i FBN1 relatert til MFS, og hver [...]

2606, 2015

Fenestrerte og grenede stentgraft for suprarenale og thorakoabdominale aortaaneurismer

By |26. juni 2015|Karkirurgi|

Bakgrunn Pasienter med suprarenale aortaaneurismer (SAA) og thorakoabdominale aortaaneurismer (TAAA) har tradisjonelt blitt behandlet med åpen operasjon. Dette er store operasjoner som er beheftet med ikke ubetydelig mortalitet og morbiditet. Perioperativ mortalitet på 5-10 % er rapport fra høy-volum sentra [...]

2506, 2015

Rekonstruktiv dyp venekirurgi

By |25. juni 2015|Karkirurgi|

1993 - Vi startet med anti-refluksoperasjon for primær og posttrombotisk dyp venøs insuffisiens.  1997 - Noen få år senere ble karkirurgisk avdeling involvert i en studie ved røntgenavdelingen og hematologisk avdeling om kateterbasert trombolyse for iliofemoral dyp venetrombose. Pilotstudien fra dette [...]

2306, 2015

Åpen eller kateterbasert behandling i karkirurgir

By |23. juni 2015|Karkirurgi|

Innledning I dag disponerer karkirurgene både åpne og endovaskulære teknikker for å behandle sykdommer i perifere arterier og vener. I Norkars årsrapport fra 2013 går det fram at de fleste pasientene med ischemi i underekstremitetene behandles med endovaskulære prosedyrer (1). [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen