3004, 2014

Dokumentert effekt av laparoskopisk simulatortrening i Kirkenes

By |30. april 2014|Annet|

Laparoskopisk utdanning av yngre kirurger på et lite, perifert og lav-volum lokalsykehus kan være utfordrende. Ferske kollegers første møter med laparoskopisk kirurgi skjer gjerne ved øyeblikkelig hjelp-kirurgi for akutt appendisitt hvor den tekniske vanskeligheten ofte er lav og kritiske komplikasjoner [...]

2904, 2014

Improvement of care for patients with pancreatic and periampullary tumours with particular focus on the role of Surgery

By |29. april 2014|Gastrokirurgi|

Sammendrag Pancreas cancer er fremdeles resistent mot kjemoterapi i betydelig grad. Kirurgi er derfor den eneste behandling med kurativt potensiale, men det har rådet restriktive holdninger både til omfattende primærkirurgi (eksempelvis rekonstruksjon av mesenterialkar), og til kirurgisk behandling av residiv.  [...]

1104, 2014

Prognostiske faktorer ved coloncancer

By |11. april 2014|Gastrokirurgi|

Intro Coloncancer har historisk sett hatt en bedre prognose enn rektumcancer. Systematisk endringer i behandlingen for rektum-cancer har endret dette, og selv om begge kreftlokalisasjoner har hatt en bedring i langtidsoverlevelse, så er 5-års relativ overlevelse nå bedre ved rektumcancer [...]

904, 2014

Kirurgisk behandling av koloncancer

By |9. april 2014|Gastrokirurgi|

Cancer recti Prinsippet bak TME er å definere «the holy plane» og ved skarp disseksjon fjernes hele den mesorektale fettputen. Man beholder derved integriteten til den viscerale fascien som omgir mesorektum. I Norge ble Rektumcancerregisteret etablert i 1993 og kunne [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen