107, 2013

Duodenal- og pancreasskader hos barn

By |1. juli 2013|Barnekirurgi|

Bukskader hos barn er overveiende forårsaket av stump traumemekanisme. Milt- og leverskader er dominerende, mens pancreas- og duodenalskader er sjeldent forekommende. De utgjør hver for seg mindre enn 10 % i de fleste materialene (1-3).  Symptomene ved skade av disse [...]

2706, 2013

Gastrostomi hos barn

By |27. juni 2013|Barnekirurgi|

Bakgrunn  Kronisk syke barn kan utvikle spise- og ernæringsproblemer. I mange tilfeller har barnet behov for sondeernæring i en kortere eller lengre periode. Oftest gjelder det barn med nevrologiske tilstander som f.eks. cerebral parese, barn med hjertesykdom eller medfødte misdannelser. [...]

2506, 2013

Svelging av batterier hos barn

By |25. juni 2013|Barnekirurgi|

Vårt inntrykk er at kunnskapen er for liten om hvor farlige slike litiumbatterier kan være for barn. Vi ønsker å belyse dette ved å omtale en pasient behandlet ved barnekirurgisk seksjon på OUS nylig for øsofagusskade forårsaket av et svelget [...]

2006, 2013

Kirurgisk behandling av gastroøsofageal refluks hos barn

By |20. juni 2013|Barnekirurgi|

Det er høy forekomst av tilleggssykdommer hos barn som opereres for GØR sykdom. På Oslo Universitetssykehus (OUS) har omtrent halvparten av barna som opereres med fundoplikasjon, multifunksjonshemming med psykomotorisk retardasjon. I tillegg er vel en tredjedel av barna operert for [...]

1906, 2013

Behandling av gallegangsstein hos tidligere gastric bypass opererte pasienter (RYGBP) med hybrid ERCP teknikk

By |19. juni 2013|Barnekirurgi|

Overvektsopererte pasienter har en økt risiko for utvikling av steinsykdom i galleveiene. Det er derfor viktig å etablere gode metoder for steinbehandling. Her presenenteres to pasienter som tidligere er operert med Roux-en-Y gastric bypass (RYGBP). Med hybrid-ERCP menes ERCP via [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen