2506, 2009

Barn med spiserørsdefekt. En biopsykososial oppfølgingsundersøkelse. – Avhandling for graden Ph.d. 26.02.09

By |25. juni 2009|Barnekirurgi|

  Kronisk sykdom i spedbarnsperioden kan påvirke foreldre-barn samspillet og den mentale helsen til barnet. I denne undersøkelsen ønsket vi å undersøke kvaliteten på mor-barn samspillet, psykisk helse og psykososial fungering hos pasienter med øsofagus atresi (figur 1). Vi undersøkte [...]

2506, 2009

Utredning og kirurgisk behandling av Gastroøsofageal sykdom hos barn

By |25. juni 2009|Barnekirurgi|

  Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques presenterte i februar International Pediatric Endosurgery Group’s (IPEG ) “Guidelines for the Surgical Treatment of Pediatric Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)”. Disse retningslinjene samsvarer i stor grad med gjeldende praksis i Norge.   [...]

2506, 2009

Manglende meconium-avgang og grønt oppkast hos nyfødt barn – en kasuistikk

By |25. juni 2009|Barnekirurgi|

    Sykehistorie   Normale funn ved prenatal ultralyd. Ukomplisert vaginal forløsning av pike i uke 41+5. Apgar score var 9/10 og fødselsvekt 4150 gram. Nyfødtundersøkelse var uten anmerkning. Tilsett av barnelege 2. levedøgn pga. manglende meconium-avgang. Hun spiste bra [...]

2506, 2009

Overlevelse hos norske BRCA1 mutasjonsbærere med brystkreft

By |25. juni 2009|Bryst- og endokrinologi|

  Bakgrunn Det har vært gjort flere studier på overlevelse ved BRCA1 assosiert brystkreft. Disse har kommet med varierende konklusjoner. Ingen har vist bedre overlevelse, mange har rapportert ingen forskjeller (5-10). Noen studier har vist dårligere overlevelse (11-19). I denne [...]

2506, 2009

Standardisering og registrering ved pancreascancer i Norge – Norsk Gastroenterologisk Forenings (NGF’s) interessegruppe for Pancreassykdommer. Nasjonalt møte i Oslo 27. mars 2009

By |25. juni 2009|Ukategorisert|

I Sverige har man utviklet et felles handlingsprogram for pancreascancer, og kommet frem til enighet om innhold og samarbeidsformer for et nasjonalt register. NGF’s interessegruppe for pancreassykdommer tok initiativ til et nasjonalt møte i Oslo 27.03.09, der de hovedansvarlige svenske [...]

2506, 2009

80W Kalium-Titanyl-Fosfat laservaporisering av prostata. Ny gull-standard eller enda en døgnflue?

By |25. juni 2009|Urologi|

  Men også TURP er beheftet med problemer. Komplikasjonsraten er 10% og relatert til blødning, TUR-syndrom,, urethrastrictur, blærehalsstenose og seksuell dysfunksjon (1). 10-15% av pasientene trenger ny operasjon innen 10-15 år og mortaliteten er rapportert til 0,2-2,5% (2).   Derfor har man i flere år søkt etter alternative [...]

2506, 2009

”Blir jeg et ryggvrak?”

By |25. juni 2009|Nevrokirurgi|

  Hun hadde klare minner fra studietiden om langvarige ryggoperasjoner med stort blodtap og lang rekonvalens. Pasienter som ved utskrivelsen knuget seg til resepten på Paralgin forte. Og som senere altfor ofte var å se på ryggkirurgens poliklinikk. Det vår [...]

2506, 2009

Skiveproteser i rygg og nakke

By |25. juni 2009|Nevrokirurgi|

  Behovet for evidensbasert kunnskap på dette området er stort og det pågår nå to norske randomiserte multisenterstudier med fokus på lumbale og cervikale skiveproteser. Inkludert i disse studiene er også en helseøkonomisk evaluering. Ved utprøving av nye kirurgiske behandlingsmetoder [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen