2205, 2009

Reduksjonsplastikk utført av en generell kirurg

By |22. mai 2009|Plastikkirurgi|

  Hovedbudskapet • Mammareduksjonsplastikk hjelper godt mot nakke-skuldersmerter og hodepine. • Kontinuerlig registrering og evaluering har ført til forbedring av behandlingen. • Operasjonen kan trygt gjennomføres av en erfaren generell kirurg.     Tabell 1. Demografiske data: n= antall, min [...]

2205, 2009

Gallestein

By |22. mai 2009|Gastrokirurgi|

  De peroperative parametrene kunne ikke brukes laparoskopisk, men ved Sentralsykehuset i Akershus (nå AHUS), ble de preoperative kriteriene brukt alene for seleksjon til preoperativ ERCP. Dette medførte imidlertid et meget stort antall negative ERCP, innbefattet medfølgende risiko og ressursbruk. [...]

2205, 2009

Utredning og operasjon av brystkreft

By |22. mai 2009|Bryst- og endokrinologi|

  Utredning Trippeldiagnostikk er grunnpilaren for all brystdiagnostikk. Den innebærer en klinisk undersøkelse, billeddiagnostikk og en nålbiopsi av alle klinisk og/eller mammografisk mistenkte forandringer i brystet. Billeddiagnostikken innebærer mammografi og ultralyd, men kan suppleres med MR. Trippeldiagnostikken innebærer et tverrfaglig [...]

2205, 2009

Brystkreft diagnostikk og behandling – En lang og spennende historie

By |22. mai 2009|Bryst- og endokrinologi|

  Oldtiden   De eldste nedtegnelser som peker i retning av kunnskap om brystkreft er 3-4000 år gamle og finnes Edwin Smitt’s papyrus ruller, muligens skrevet ned av Imhotep, lege og arkitekt for pyramider i det 30. århundre før Kristus [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen