2105, 2009

Det alvorlig skadde barnet – en diagnostisk og behandlingsmessig utfordring

By |21. mai 2009|Traumatologi|

  I land hvor man har tradisjon for å skille behandling av barn ut i egne enheter helt opp på sykehusnivå, har traumebehandling av denne pasientgruppen ofte blitt godt systematisert. Dagens standard for optimal traumebehandling av voksne pasienter baserer seg [...]

2105, 2009

Minimalt invasive kirurgiske metoder utfordrer den tradisjonelle thoraxkirurgi: – Evner thoraxkirurgene å henge med i utviklingen?

By |21. mai 2009|Thoraxkirurgi|

    Fig. 1. Bildet viser koronarkirurgi på bankende hjerte uten bruk av hjerte lungemaskin og med bruk av stabilisatorer. Sentralt i bildet sees et arteria mammaria interna graft som er anastomosert til LAD. Minimal invasiv koronarkirurgi Fra ca. 1995 [...]

2105, 2009

Notes – Revolusjon eller blindspor?

By |21. mai 2009|Annet|

  Diskusjonen foregår naturlig nok også i Europa, og de europeiske foreningene for laparoskopisk kirurgi (EAES) og gastroenterologi (ESGE) tok derfor nylig initiativet til stiftelsen av en ny faggruppe for Europeisk NOTES-viksomhet, kalt Euro-NOTES. I underkant av 280 deltagere deltok [...]

2105, 2009

Pancreaskirurgien i utvikling Inntrykk fra 7. Congress of the European Chapter of the International Hepatico-Pancreatico-Biliary Association i Verona, 6 – 9. juni, 2007

By |21. mai 2009|Ukategorisert|

Dirk Gouma holdt en ”presidental lecture” over stenting eller kirurgi innen HPB, der konklusjonene var at preoperativ stenting av gallegang før pankreasreseksjon statistisk er forbundet med økt morbiditet og kun bør benyttes i selekterte tilfeller. Palliative prosedyrer ved inoperable pancreassvulster [...]

2105, 2009

Obturatorbrokk

By |21. mai 2009|Gastrokirurgi|

  Pasientkasuistikk En 83 år gammel undervektig kvinne ble innlagt med et døgns anamnese på sterke magesmerter, lokalisert helt ned mot høyre lyske. Smerten strålet ned langs medialsiden av høyre lår. Den var konstant og økte på. I tillegg hadde [...]

2105, 2009

Laparoskopisk operasjon for lyskebrokk

By |21. mai 2009|Ukategorisert|

De fleste brokkmaterialer, også de som sammenligner laparoskopisk og åpen operasjon fokuserer på operasjonstid, postoperative smerter, postoperativ liggetid, kostnader, dels for sykehuset, dels for samfunnet, og med residiv som endepunkt. Residivfrekvenser ved åpne operasjoner varierer enormt fra <1% ved spesialklinikker [...]

2005, 2009

Nye doktorgrader: Anomalier i bukvegg og GI-traktus.

By |20. mai 2009|Barnekirurgi|

  Prenatal diagnose kan optimalisere den pre-, peri- og postnatale omsorgen av nyfødte med gastroschisis, omfalocele, analatresi, øsofagus- og duodenalobstruksjon. Historisk har den kliniske praksisen vært basert på postnatalt diagnostiserte kasus, og man har manglet kunnskap om intrauterin utvikling. Målene [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen