1805, 2009

HIFU ved OUU, Nytt tilbud for pasienter med cancer prostata

By |18. mai 2009|Urologi|

  Introduksjon Ved Oslo Urologiske Universitetsklinikk (OUU) har vi som første sykehus i Norden installert High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) i form av Ablatherm® til behandling av prostata cancer. Hittil har vi behandlet 14 pasienter. Vi håper at tilbudet ved OUU, Aker Universitets Sykehus, kan bli et [...]

1805, 2009

Lår- og lyskebrokkirurgi i Norge

By |18. mai 2009|Ukategorisert|

Et sykehus med opptaksområde på 100 000 pasienter vil således operere 140 pasienter årlig for lyske- og lårbrokk. Andel av residiv-operasjoner i dette tallet er ikke kjent, men er sansynligvis noe fallende. Imidlertid har vi sett en økning av antallet [...]

1805, 2009

Craniofacialt Team, – Moderne craniofacial kirurgi

By |18. mai 2009|Nevrokirurgi|

  Et tett (team-)samarbeide mellom de involverte spesialiteter og med målsetning færrest mulig operasjoner, eller aller helst en planlagt fullkorreksjon som innbefattet alle behandlende spesialiteter har vist seg å kunne redusere både antall operasjoner og komplikasjoner. Denne tilnærmingen krever et [...]

1805, 2009

Status for mini-invasiv cancerkirurgi

By |18. mai 2009|Ukategorisert|

Ventrikkelcancer Dr. M. Yoshida fra Keio Universitetet i Tokyo, Japan orienterte om verdien av “sentinel node mapping” ved tidlig ventrikkelcancer. Gjennom kombinert merking med radioaktivitet og blåfarge satt i området omkring ventrikkellesjonen oppnådde man 97% deteksjon av vaktpostlymfeknuten (hos 292 [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen