26 10, 2023

De Nordiske landene profiterer på utvidelse av robotassistert kirurgi

Av |2023-11-12T22:02:51+01:0026. oktober 2023|Fagstoff, Øvre malign|

Over 100 da Vinci installasjoner er frem til i dag blitt brukt i over 200 000 pasientoprosedyrer. Rune Eggum, kirurg ved kar- og thoraxavdelingen ved Akershus Universitetssykehus: "For meg er det ingen tvil om at robotkirurgi er fremtiden, og at fremtiden er her, og nå. Vi har allerede gjort store fremskritt i å forbedre pasientbehandlingen på en trygg, skånsom og presis måte med robotassistert thoraxkirurgi ".

17 10, 2023

MALIGNE LEVERSVULSTER

Av |2023-11-12T22:02:51+01:0017. oktober 2023|Fagstoff, Gastrokirurgi, Lever- galle og pankreaskirurgi|

Leveren er det organet i kroppen hvor det hyppigst forekommer metastaser. Levermetastaser er langt vanligere enn primær leverkreft, som hovedsakelig består av hepatocellulært carcinom, intra- og ekstrahepatisk kolangiokarsinom, og galleblærekreft. I dette temanummeret gir norske eksperter en bred presentasjon av primære og sekundære leversvulster og aktuelle behandlingsmodaliteter.

15 09, 2023

Emergency Abdominal Surgery Course (EASC) in 2024

Av |2023-11-12T22:02:51+01:0015. september 2023|Kurs/Møter|

Nursing Emergency Abdominal Surgery Course Thursday 25th January 2024, at 17:00-21:00 Emergency Abdominal Surgery Course Friday January 26th 2024 5th Advanced Emergency Abdominal Surgery Course Saturday Janary 27th 2024 19th Student Emergency Abdominal Surgery Course Sunday, January 28th 2024

23 04, 2023

KREFT I MAGESEKKEN – FOREKOMST, ETIOLOGI OG OVERLEVELSE

Av |2023-11-12T22:02:52+01:0023. april 2023|Fagstoff, Gastrokirurgi, Øvre malign|

Kreft i magesekken er en hyppig krefttype globalt. I Norge er forekomsten lav sammenlignet med mange andre regioner og den har vært fallende de siste 50 årene. Etiologien er kun delvis kartlagt. En viss familiær opphoping er vist. Fem års overlevelse etter antatt kurativ kirurgi angis mellom 36-45%.

20 04, 2023

VENTRIKKELCANCER: TVERRFAGLIGHET, SAMARBEID OG UTVIKLING

Av |2023-11-12T22:02:52+01:0020. april 2023|Fagstoff, Gastrokirurgi, Øvre malign|

Ventrikkelcancer er en alvorlig diagnose og mange pasienter er inoperable på diagnosetidspunktet. Håndteringen er kompleks og inkluderer vanligvis onkologisk behandling før og etter omfattende kirurgi. Rekonstruksjonen etter ventrikkelreseksjon kan medføre livslange konsekvenser. Samlet opereres omkring 100 pasienter hvert år med [...]

Gå til toppen