Det er en lang tradisjon for kirurgisk samarbeid innen de nordiske landene. Nordisk kirurgisk forening ble stiftet i 1893, og er den eldste internasjonale kirurgiske foreningen i verden. Alle nordiske kirurger tilhører Nordisk Kirurgisk Forening via deres nasjonale kirurgiske foreningen.

Foreningen har en egen tidsskrift – Scandinavian Journal of Surgery

ANNONSER