Norsk Kirurgisk Forening (NKF) er en spesialforening under Den norske lægeforening.

NKF ble dannet i 1911 og har ca. 1200 medlemmer.  Spesialister i kirurgiske hoved- og grenspesialiteter og leger under kirurgiutdanning kan være medlemmer. Som en følge av økende grenspesialisering ble NKF i 1997 omdannet til en føderasjon av de kirurgiske spesialforeninger, og de tilsluttede spesialforeninger har sine representanter i NKFs styre. I tillegg velger NKFs generalforsamling leder, nestleder, styrerepresentant for generelle kirurger, samt representant for kirurger under utdanning. Formålet med omorganisering til en føderasjon var at NKF skal fungere som felles talerør for de kirurgiske fagmiljøer i helsepolitiske spørsmål, og i saker som dreier seg om ledelse, drift og kvalitet av kirurgiske virksomheter.

NKF arrangerer HØSTMØTET hvert år i uke 43. Møtet inneholder frie foredrag, symposier og fagpolitiske debatter.

NKF utgir i tillegg sitt medlemsblad og tidsskrift fire ganger i året, og i tillegg ansvarlig for drift av hjemmesiden kirurgen.no

Sittende styre i Norsk kirurgisk forening

Kaljusto, Mari-Liis
Kaljusto, Mari-LiisLeder
Bjerke, Lars Martin
Bjerke, Lars MartinNestleder
Birke, Harriet
Birke, HarrietMedlem
Brauckhoff, Katrin
Brauckhoff, KatrinMedlem
Ellensen, Vegard Skalstad
Ellensen, Vegard SkalstadMedlem
Frich, Lars Inge
Frich, Lars IngeMedlem
Glent, John Christian
Glent, John ChristianMedlem
Gulati, Sasha
Gulati, SashaMedlem
Mikkelsen, Audun
Mikkelsen, AudunMedlem
Randsborg, Per-Henrik
Randsborg, Per-HenrikMedlem
Skramstad, Stian
Skramstad, StianMedlem
Thorsen, Håvard Luong
Thorsen, Håvard LuongMedlem
Torsteinsen, Magne
Torsteinsen, MagneMedlem
Tveit, Ragnhild Lundberg
Tveit, Ragnhild LundbergLIS-medlem
Gaarder, Aslaug Christine
Gaarder, Aslaug ChristineObservatør

Spesialitetskomité

Rekkedal, Lars Martin
Rekkedal, Lars MartinLeder
Birke, Harriet
Birke, HarrietMedlem
Flemmen, Olav Johannes
Flemmen, Olav JohannesMedlem
Skoglund, Marte Toril
Skoglund, Marte TorilMedlem
Haugvad, Anders
Haugvad, AndersLIS-medlem
Kjæstad, Erik
Kjæstad, ErikVaramedlem
Kjønås, Didrik
Kjønås, DidrikVaramedlem
Mo, Solveig
Mo, SolveigLIS-medlem
Gaarder, Aslaug Christine
Gaarder, Aslaug ChristineObservatør

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging