Norsk Kirurgisk Forening (NKF) er en spesialforening under Den norske lægeforening.

NKF ble dannet i 1911 og har ca. 1200 medlemmer.  Spesialister i kirurgiske hoved- og grenspesialiteter og leger under kirurgiutdanning kan være medlemmer. Som en følge av økende grenspesialisering ble NKF i 1997 omdannet til en føderasjon av de kirurgiske spesialforeninger, og de tilsluttede spesialforeninger har sine representanter i NKFs styre. I tillegg velger NKFs generalforsamling leder, nestleder, styrerepresentant for generelle kirurger, samt representant for kirurger under utdanning. Formålet med omorganisering til en føderasjon var at NKF skal fungere som felles talerør for de kirurgiske fagmiljøer i helsepolitiske spørsmål, og i saker som dreier seg om ledelse, drift og kvalitet av kirurgiske virksomheter.

NKF arrangerer HØSTMØTET hvert år i uke 43. Møtet inneholder frie foredrag, symposier og fagpolitiske debatter.

NKF utgir i tillegg sitt medlemsblad og tidsskrift fire ganger i året, og i tillegg ansvarlig for drift av hjemmesiden kirurgen.no

Styret 1.1.2020 – 31.12.2021:

Glent, John Christian Leder
Lund-Iversen, Terje Nestleder Representant for generell kirurgi
Zwart, Karina Medlem FUNK
Løvvik, Anja Jacobsen Medlem Norsk urologisk forening
Ingebrigtsen, Tor Medlem Norsk nevrokirurgisk forening
Dahle, Gry Medlem Norsk thoraxkirurgisk forening
Rognerud, Øystein Hovi Medlem Norsk karkirurgisk forening
Engstrøm, Monica Medlem Norsk foren. for bryst- og endokrinkirurgi
Thorsen, Håvard Luong Medlem Norsk foren. for gastroent.kirurgi
Sæter, Thorstein Medlem Norsk barnekirurgisk forening
Ausen, Kjersti Medlem Norsk plastikkirurgisk forening
Lønne, Greger Medlem Norsk ortopedisk forening
Gaarder, Tina Observatør Traumeutvalget
Vasli, Lars Økonomiansvarlig
Maurud, Hedda Sekretær Sekretariatet DNLF

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging