UTLYSNING AV STIPEND FRA DR. ALEXANDER MALTHES LEGAT 2022

Legatstyret v/ leder Olaug Villanger

Alexander Malthe (1845-1928) har vært banebrytende i norsk kirurgi. Han arbeidet ved Rikshospitalet, og startet privat kirurgisk praksis i Christiania. Malthe hadde flere studieopphold i utlandet, bla London, Paris og Tyskland. Han utførte den første appendicitt operasjonen i Norge (1889), den første ventrikkelreseksjonen (1897), og den første elektive brokkplastikken.

Malthe var en holden mann og donerte 1 mill. til Den Kirurgiske Forening i Oslo. Dr. Alexander Malthes legat ble opprettet i 1920, og er således over 100 år gammelt. Avkastningen skulle brukes til det beste for unge norske kirurger.
Da Oslo kirurgiske forening ble lagt ned, ble legatet med beholdning ca 1,9 millioner overført til Norsk kirurgisk forening i 2014. Forretningsførervervet har hele tiden vært utført av familien Mellbye, og i dag er det 4. generasjon som innehar denne posisjonen.

  • Dr. Alexander Malthes legat tilhører Norsk kirurgisk forening og består av et legatstyre (Arne Christian Mohn, Anstein Bergan og Olaug Villanger) samt en forretningsfører.
  • Formålet til legatet er å fremme norsk kirurgi i form av reisestipend, fortrinnsvis til engelsktalende land, for dyktige, yngre leger til videre utdannelse. Søkere i overlegestilling vil ikke bli vurdert for stipendtildeling. Vi har de siste årene (før pandemi) delt ut ca 3-5 stipend årlig i størrelsesorden ca 20-40 000 kr.
  • Stipendmottagerne må levere en kort reiserapport med angivelse av faglig utbytte som vil bli publisert i Kirurgen. Sendes til legatstyret ved leder Olaug Villanger, mail ovillang@ous-hf.no innen 1 mnd etter gjennomført reise/kongress.
  • Dr. Alexander Malthes legat vil dele ut stipendmidler i 2022. Søknad med budsjettforslag sendes legatstyret ved leder ovillang@ous-hf.no.
  • Søknadsfrist for stipend er 1. september 2022.

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging