OnkoKirurgisk Vårmøte 27-28 april 2023, Bristol Hotell, Oslo

 

Torsdag 27.04.23

1400-1500      Registrering

1500-1505      Velkommen    Kjetil Søreide, leder hovedstyret NGICG

1505-1615      Immunterapi ved GI cancer
1505-1550      Immunoterapi ved øvre og nedre GI cancer
1550-1615      Neoadjuvant immunoterapi ved resektabel kolorektal cancer

1615-1630      Pause

1630-1730      Presisjonsmedisin ved GI cancer

1630-1650      Biomarkører ved GI cancer, patologens perspektiv

1650-1710      Dagens presisjonsmedisin ved GI cancer, onkologens perspektiv

1710-1730      Fremtidens presisjonsmedisin; molekylærbiologens perspektiv

1730-1750      Pause

1750-1900      Studier ved GI cancer
1750-1805      NORPACT-3 studien
1805-1830      Kort oversikt over reseksjonskirurgi for GI/HPB-kreft i Norge

1830-1900      Aktuelle studier for pasienter med GI-cancer ved utprøvingsenheten ved DNR

2000                Middag

Fredag 28.04.23

0830-0945      Nyheter fra handlingsprogrammene og nye behandlingsmuligheter
0830-0845      Nytt fra leder av NGICG – Øsofagus/ventrikkel

0845-0900      Nytt fra leder av NGICG – Lever/galle/pankreas

0900-0915      Nytt fra leder av NGICG – Kolorektal
0915-0920      Diskusjon

0920-0945      PIPAC v/ventrikkelcancer – status og erfaringer fra Scandinavia

0945-1015      Pause

1015-1130      Endoskopi i screening, diagnostikk og behandling av GI cancer

1015-1040      Premaligne/tidlig maligne lesjoner i øvre GI traktus – dreining fra diagnostisk til terapeutisk organsparende endoskopi

1040-1105      Endoskopisk kirurgisk behandling av avansert kolorektal neoplasi/tidlig cancere

1105-1130      Endoskopisk palliativ behandling ved GI cancer

1130-1230      Lunch

1230-1400      Kirurgi i metastatisk og palliativ setting

1230-1250      Oligometastatisk sykdom ved ikke kolorektal GI cancer

1250-1310      Rektumcancer – pasienter i ikke kurativt løp

Diagnostikk og kontroller

1310-1325      Systematisk oppfølging etter kurativ øvre gastrokirurgi for
cancer – bør rutinene endres?
1325-1340     
Systematisk oppfølging etter kurativ HPB kirurgi for cancer –
bør rutinene endres?
1340-1400      Kunstig intelligens i utredning og oppfølging ved GI cancer

 

 

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging