Første kurs ble gjennomført 5. og 6. mai ved Akershus universitetssykehus. Kurskomiteen besto av Stig Müller, Frode S. Nilsen, Leif Erik Grønning og Anders Debes fra Ahus, Jarl Hovland fra Sykehuset Østfold, Fredrikstad og Hiten Patel fra UNN Tromsø. 

Kurslokalet var på operasjonsavdelingen, i rommet ved siden av operasjonstuen. Første kursdag utførte vi en laparoskopisk nyrereseksjon og en laparoskopisk pyeloplastikk. Kursdeltakerne hadde direkte innsyn til operasjonsstuen via glassvegg, og laparoskopibildet ble vist på storskjerm inne i kurslokalet. Det var hele tiden mulighet for kommunikasjon mellom kursdeltakerne og operatørene angående teknikk, tips og triks etc. Mellom operasjonene ble det gjennomgått operasjonsteknikk og fremgangsmåte teoretisk. Det var også mulig å prøve teknikker som «sliding clip» og sutur med V-loc i treningsboksene.

Andre dag utførte vi en laparoskopisk nefrektomi og en laparoskopisk adrenalektomi og gikk gjennom den aktuelle operasjonsteknikk i pausen mellom inngrepene. Forelesningene under kurset inneholdt mye operasjonsvideoer, og det var fokus på standardisert fremgangsmåte og problemløsning.  

Kurset er godkjent av Legeforeningen som et valgfritt kurs i urologi og generell kirurgi. Antallet kursdeltakere var kun 15, slik at det var rom for diskusjon under inngrepene og forelesningene. Evalueringen fra kursdeltakerne var svært god, et slikt kurs var tydelig etterspurt. Vi planlegger derfor å arrangere dette kurset årlig, neste gang i mai 2015.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging