EUREP, ”The European Residents Education Programme”, er ett av EAU’s (den Europeiske urologforeningen) utdanningstilbud. Kurset er kun for utdanningskandidater som er i sitt siste år av spesialisering i urologi. Kurset hadde i år 10 års jubileum. Kurset har 360 plasser, arrangeres i Praha og varer i 6 dager. Kurset er også åpent for utdanningskandidater fra ikke-europeiske land, så det er en god mulighet for å få møte kollegaer fra hele verden.

EUREP er et populært kurs, men det er vanligvis svært få norske deltagere. I år var det over 500 påmeldte. Av de 360 som fikk plass var vi to fra Norge.

Grunnen til at jeg reiste på EUREP, var at jeg hadde fått det anbefalt av to tidligere deltagere fra Norge. Etter selv å ha deltatt, vil jeg også anbefale alle som har mulighet til å delta.

Før jeg reiste søkte jeg spesialistkomiteen i urologi om å få godkjente kurset som valgfritt kurs i urologi. Kurset er nå godkjent som 31 timer valgfritt kurs i urologi.

Til venstre: Firmarepresentant demonstrerte utstyr til laparoskopi og endourologi. Til høyre: Instruktør demonstrerer øvelse under "Hands On Training"

I løpet av de 6 dagene kurset varer, gjennomgås fem undervisningsmoduler:

  1. Urologisk cancer
  2. Prostatakreft og BPH
  3. Andrologi, stensykdom og sykdommer i øvre urinveier
  4. Funksjonell urologi
  5. Barneurologi, traume og infeksjon 

Undervisningsdagene er bygget opp med en blanding av ”state-of-the-art” forelesninger og diskusjon/spørsmål ut fra kasuistikker. De fleste av underviserne har gode og inspirerende foredrag. Evidensbasert medisin og EAU guidelines vektlegges.

I tillegg har man mulighet til å melde seg på ”Hands-on Training” som er en laparoskopi-workshop. Her øver to og to deltakere sammen med en instruktør i 1,5 time på laparoskopiøvelser tilpasset det nivået man har meldt seg på.

Til venstre: "Hands On Training". Midt + til høyre: Fra forelesning i klasserommet.

Det er to organiserte sosiale arrangementer under kurset – velkomstresepsjon og urologisk grill/karaoke fest. Ellers er Praha en fin by og tsjekkisk øl godt….

For å få plass på kurset er det viktig at man følger med på EUREP-siden som ligger under EAU sin hjemmeside. Litt senere på høsten kommer påmeldingsdatoen for EUREP 2013, og søknad bør sendes så snart påmelding er mulig. Det er ikke et formelt krav at man er medlem av EAU, men det anbefales sterkt. Kursavgift, hotellopphold og flybillett dekkes av EAU. 

På avslutningsdagen av kurset, arrangerer European Board of Urology den skriftlige eksamenen, som er en av to eksamener, man må ta for å bli Fellow of the European Board of Urology. Denne er ikke en del av EUREP. Eksamensavgiften er 400 euro. I en del europeiske land som for eksempel Østerrike, Nederland og Sveits må man bestå denne, i tillegg til en nasjonal eksamen, for å bli spesialist. Pensumliste og ytterligere informasjon finnes på ebu.com.

Hvis noen noen har spørsmål om EUREP eller EBU eksamen kan jeg kontaktes på adrianhalland@hotmail.com 

God tur!

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging