Den 25. og 26. september hadde vi gleden av å avholde det første dedikerte symposium i Norge omhandlende miniinvasiv thoraxkirurgi, NorVATS 2018. Ved siden av deltagere fra Norge, hadde kolleger fra England, Sverige og Finland funnet veien til Ahus, til sammen noe over 50 deltagere. Dette til vår glede da det overskred anslaget vårt fra planleggingsfasen. Mye av forklaringen må sies å være fore­leserne som i det internasjonale VATS miljøet er kjente og fagsterke kolleger.

Fra Hong Kong University kom professor Alan Sihoe. Han har i en årrekke publisert artikler på metoden ”ERAS clinical pathway” og resultater på uniportal VATS. Dette ved siden av å være editor for flere tidskrift, samt avdelingssjef.

Mr. Joel Dunning fra James Cook hospital, Middlesbrough, tør være kjent for de fleste thoraxkirurger som editor på CTSnet.org, hyppig brukt foreleser på VATS konferanser og oppfinneren av mikrolobectomi.

Dr. Diego Gozalez-Rivas regnes av mange som mannen bak uniportal VATS, og har gjennom proctoring i over 120 land vært den som har spredt denne teknikken. Han arbeider både i Spania og ved Shanghai Pulmonary Hospital (se NTLF nytt i Kirurgen 4/2017).

Dr. René Petersen fra Rikshospitalet i København var sistemann av våre inter­nasjonale gjester. Petersen og hans kollega Dr. Jessen-Hansen utviklet og har drevet opplæring i det vi kaller Københavner­metoden i over 10 år, og de fleste ­skandinaviske institusjoner som har et VATS program, har hospitert ved deres avdeling.

Takket være forelesernes brede og ulike erfaring, fikk vi satt sammen et faglig sterkt og kirurgisk rettet program. De tre metodene for lungereseksjon, treport VATS, uniport VATS og mikrolobectomi, ble presentert med resultater. For alle tre metodene ble tekniske triks og fallgruver understreket, selvfølgelig rikt illustrert med film. Foreleserne står også for tre ulike teknikker for VATS thymectomi som ble tilsvarende gjennomgått og demonstrert med film.

Dr. Sihoe foreleste videre om de ikke-kirurgisk tekniske aspektene ved VATS kirurgien. ”VATS clinical pathway” forelesningen understreket og dokumenterte behovet for en hel behandlingskjede for at man skal kunne hente ut gevinstene, både økonomiske og pasientrelaterte, ved miniinvasiv lungekirurgi. Andre emner som ble dekket var opplæring/trening, preoperativ merking av ikke-identifiserbare lesjoner og diafragmaduplikasjon.

Avslutningsvis så man inn i krystallkulen for hva som er på trappene og ikke minst hva man kan ønske seg videre med tanke på tekniske nyvinninger. Single-port robotkirurgi er rett rundt hjørnet, nye metoder for merking av små lesjoner, økende bruk av segmentektomi og derigjennom metoder for merking av segmentgrenser.

Tilbakemeldingene fra våre internasjonale forelesere og fra deltakere vi har pratet med har vært svært positive, både med hensyn til faglig og sosialt program. Arrangementet hadde ikke vært mulig uten support fra Medtronic, og vi takker også Andre Øien for IT support og Dr. Frode Reier Nilsen for fotografering. I skrivende stund redigeres film av alle foredragene, og gitt at de blir akseptert, vil de bli publisert på CTSnet.org

Nå arbeider vi for at NorVATS 2020 blir en realitet! Vel møtt i september 2020!

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging