KJERSTI AUSEN
LEDER NORSK
PLASTIKKIRURGISK
FORENING

Jeg er veldig stolt over å få presentere denne plastikkirurgiske utgaven av Kirurgen. Plastikkirurgien er et utrolig spennende fag med en enestående bredde. Faget forholder seg til meget ulike problemstillinger på alle deler av kroppen, og vi har det privilegium å kunne være en verktøykasse for kolleger innen alle kirurgiske spesialiteter.

Plastikkirurgi en spesialitet som på samme tid er overeksponert og lite kjent. Vi utgjør en særdeles stor andel av kirurgisk TV-underholdning, samtidig som vi opplever at kolleger ikke alltid er klar over hva vi kan bidra med ved utfordrende rekonstruktive behov. Faget inndeles gjerne i estetisk versus rekonstruktiv kirurgi, men all rekonstruksjon skal samtidig være så estetisk vellykket som mulig. En plastikkirurg må ha flere tanker i hodet på en gang, og ved å kombinere estetisk sans for detaljer med rekonstruktive muligheter kan pasientene få de beste resultatene.

I dette nummeret av Kirurgen presenterer vi innovative tanker og nye behandlingsmuligheter som våre ulike miljøer har tatt i bruk. Fra UNN får vi innblikk i kreativ plastikkirurgisk tankegang innen fistelkirurgi, nye behandlingsmuligheter innen frostskadebehandling samt en presentasjon av det første norske offentlige tilbudet til lipødempasienter. Korreksjon av overskuddsvev etter stort vekttap presenteres av miljøet ved Bærum Sykehus. Dette er en problematikk som også i stor grad ivaretas av private plastikkirurgiske aktører i Norge. Ved brannskadeavsnittet ved Haukeland Sykehus har man tatt i bruk enzymatisk debridering av brannskader. Håndkirurgien deles mellom ortopeder og plastikkirurger, og vi får en presentasjon av behandling av arthrose i tommelens grunnledd fra miljøet i Skien. Rikshospitalet gir oss en oversikt over utredning og diagnostikk av fettholdige svulster samt en oversikt over behandlingsmulighetene ved facialispareser.

Siden plastikkirurgien jobber tett opp mot de fleste plastikkirurgiske spesialiteter, håper vi at temaene i dette nummeret kan være til praktisk nytte for våre kolleger. Faget vårt favner bredt og store og viktige fagfelt som for eksempel medfødte misdannelser, estetisk kirurgi, onkoplastiske rekonstruksjoner, hudkreft og traumerekonstruksjoner blir ikke nevnt i denne utgaven. Det har skjedd mye også innen disse feltene de siste årene, og vi er veldig glade for telefoner fra kirurgiske kolleger for å kunne drøfte problemstillinger i fellesskap.

Stor takk til alle bidragsytere i dette nummeret og spesielt takk til kollega Lars Frich som har gjort en formidabel redaksjonell jobb.

God lesing!

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging