Brystreduksjon er et kirurgisk inngrep hvor formålet er reduksjon og omforming av brystene på grunn av bryststørrelsen.  

Store tunge bryst kan virke hemmende i forhold til fysisk aktivitet og kan gi nakke samt skulder stivhet eller smerter, med drag og trykk i huden under BH stroppene. En del pasienter har også irritasjon og infeksjon i huden under brystene (intertrigo). 

Norsk plastikkirurgisk forening har klare retningslinje for brystreduksjon. Pasienter som har objektive plager, har rett til operativ behandling ved offentlig sykehus i hele Norge.

Brystreduksjonsteknikk er første gang beskrevet i 1670 av Although Duston, men vitenskaplige artikler som gjelder brystreduksjon kom mest i perioden fra 1920 til 1970. Veldig mange teknikker viser at brystreduksjon er en vanskelig kirurgisk prosedyre hvis man tenker på form, symmetri, sirkulasjon i brystvorte-areola komplekset og endelig resultat.  

De mest brukte kirurgiske teknikker i dag er invertert T snitt og teknikker med vertikalt snitt. Sistnevnte gir betydelig redusert arr i forhold til invertert T teknikken (anker snitt). 

Del av brystvevet som beholdes, inneholdende stilk med arterie og vene for sirkulasjon i brystvorte, kan ligge i nedre del av brystet eller i øvre del av brystet om det så er medialt eller lateralt. Aller teknikker har fått navn etter forfatteren som beskrev den spesifike stilken for blodforsyning av brystvorte areola kompleks . Vi har teknikker etter Robins (sentral distalt basert stilk), Strömbeck/Orlando med superomedial stilk, Skoog med lateral stilk, McKissock med dobbel stilk og så videre. 

De siste 20 årene har folk blitt mer opptatt av kroppens utseendeav og dette er en av de viktigste grunnene til at vertikal brystreduksjon teknikk brukes stadig mer.  

Vertikal reduksjonsteknikk er brukt første gang i 1925 av Dartigues og senere popularisert av Lassus og Lejour. I dag har vi også flere modifikasjoner som Hammond og Hall-Findley. Her ser man at brystreduksjon alltid vil være en operasjonsprosedyre som kan modifiseres og utvikles videre. 

Prinsippet med denne teknikken inkluderer fjerning av brystkjertel i nedre sentrale delen av brystet, bryst forming og arr rundt brystvorte areola kompleks og vertikalt arr fra areola til submammarfure. Vi har ikke lenger behov for invertert T snitt som gir langt horisontalt arr rundt submammar linje.  

Vertikal reduksjonsteknikk er en sikker metode for alle type pasienter og gir muligheter til å forme brystene slik vi og pasienten ønsker det. Samtidig reduseres skulder/nakke belastningsplager, intertrigo/hud problemer og dårlig kroppsholdning hos pasienten.

Preoperative bilder


 

Postoperative bilder etter brystreduksjon med vertikal teknikk

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging