M_EngstromMonica Jernberg Engstrøm er overlege ved Bryst- og Endokrinkirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital og postdoktor ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU). Hun disputerte for ph.d.-graden ved NTNU den 13. mars 2015. Tittelen på avhandlingen er Molecular subtypes and survival in a historic cohort of women with breast cancer. Arbeidet er gjort ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Professor Anna Bofin, professor Lars Vatten og overlege/forsker Anne Irene Hagen var veiledere.

Avhandlingen er basert på 3 publiserte artikler som dreier seg om prognostiske faktorer i brystkreftsvulster. Svulstene var fra 909 kvinner fra Nord-Trøndelag født mellom 1886 og 1928. Kvinnene fikk brystkreft i perioden 1961-2008, og ble fulgt opp til utgangen av 2010. Pga tidsperiode eller alder ved diagnosetidspunktet, hadde de fleste ingen eller begrenset behandling etter kirurgi.  Målsetningen med prosjektet var bedre klassifisering av brystkreft i prognostiske grupper.

De mest interessante funnene i disse studiene gjaldt grad 2 svulster. Vi fant at reklassifisering i molekylære subtyper ved hjelp av surrogatmarkører gir tilleggsinformasjon om prognose for grad 2-svulster de første 5 årene etter diagnose. Videre fant vi at lobulær brystkreft grad 2 hadde dårligere prognose enn duktal brystkreft grad 2, men sammenlignbar prognose med duktal grad 3. I dette materialet kunne vi ved hjelp av E-cadherin dele lobulært carcinom grad 2 opp i 2 prognosegrupper.

Svulster av histopatologisk grad 2 er en svært heterogen gruppe når det gjelder utfall, og det er viktig med bedre klassifisering i prognostiske grupper. Det kan få betydning for valg av behandling

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging