I det plastikkirurgiske miljøet har vi i flere år hatt retningslinjer for elektive operasjoner og røyking. Det har vært noe ulik praksis i Norge, men de siste årene har det vært vanlig med absolutt røykfrihet i minst seks uker før og minst seks uker etter kirurgi. Uten røykestopp tilbys ikke elektiv kirurgi. 

Det har vært mye synsing omkring røyking og ulike studier har gitt ymse resultat når det gjelder røyking og postoperativt resultat. I en systematisk review og meta-analyse fra januar 2014 i Annals of Surgery konkluderes det med at preoperativ røyking er forbundet med forhøyet risiko i form av økt morbiditet, økt forekomst av infeksjoner, sår-, pulmonære- og nevrologiske- komplikasjoner. Videre er preoperativt røykende pasienter oftere innlagt på intensivavdelinger (1).

Komplikasjoner etter kirurgiske inngrep er alltid først og fremst en belastning for pasientene. Å gi pasientene tilstrekkelig informasjon og forståelse er derfor en viktig del av vårt arbeid.

I vårt offentlige helsevesen har vi begrensede ressurser og komplikasjoner opptar en stor del. Størrelsesomfanget på merkostnader i forhold til røykerelaterte komplikasjoner er vanskelig å finne i studier, men det skal ikke mange ekstra polikliniske kontroller og operasjoner til før disse blir betydelige. Vi bruker ressurser på å forebygge komplikasjoner med pasientforløp, forebyggende mobilisering, forebyggende bandasjer og kirurgiske teknikker. Vi gir våre elektive pasienter ansvar for å gjøre hva de kan for å få et best mulig komplikasjonsfritt resultat gjennom røykfrihet. 

Som kirurger har vi plikt til å informere om forhøyet forekomst av komplikasjoner. I vårt miljø er minst seks uker røykeavholdenhet et absolutt krav før en kan få utført rekonstruksjoner og reduksjoner av kroppsfett og hud. Øyeblikkelig hjelp pasienter kommer selvsagt i en annen kategori. 

Vi ønsker at vi som et samlet kirurgisk miljø kan gjøre det enda mer kjent for våre elektive pasienter at røyking gir høyere risiko for komplikasjoner. 

Referanser 

  1. Grønkjær M, Eliasen M, Skov-Ettrup L et al. Preoperative Smoking Status and Postoperative Complications: A systematic Review and Meta-Analysis. Annals of Surgery 2014; Volume 259, Issue 1, january

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic