Etiopia har minimal dekning innen stort sett alle medisinske spesialiteter, og har store vansker med å utdanne sine egne. Dette betyr at bare en brøkdel av landets innbyggere får kvalifisert helsehjelp av legespesialist. Samtidig er behovet stort. 

Nevrokirurgi representerer et høyspesialisert fagfelt der helsegevinsten for mange tilstanders vedkommende, er meget stor ved rett behandling. Sykdomspanoramaet
i nevrokirurgi i Etiopia skiller seg en god del ut fra det man ser hos oss; hjerneabscesser, medfødte misdannelser, hydrocephalus, hodetraumer og avanserte tilfeller av godartede svulster er mye hyppigere enn i Norge. Mange av pasientene med slike tilstander kan få økt levetid og god livskvalitet med rett behandling.

Praktisk opplæring: Lege i utdanning Tsegageb Laeke gjør kraniotomi under veiledning av Morten Lund-Johansen. Foto:Gro Hotvedt

Nevrokirurgisk utdannelse

Inntil nylig ble det ikke utdannet spesialister i nevrokirurgi i Etiopia. De to eneste spesialistene som fantes var utdannet i utlandet. Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetet i Bergen (UIB) opprettet i 2006 en samarbeidsavtale med Addis Abeba University (AAU) for å bistå AAU i utdannelse av nevrokirurger. Programmet mottar finansiell støtte fra Det Norske Fredskorps (hovedsponsor), samt de to norske avtalepartene.

Rammen for programmet er en personalutveksling der etiopiske leger og sykepleiere hospiterer seks måneder ved HUS, og norsk helsepersonell bidrar ved praktisk og teoretisk undervisning ved flere sykehus i Addis Abeba. I alt ti etiopiske spesialistkandidater i nevrokirurgi, og fem sykepleiere innen generell, operasjons- og intensiv sykepleie har tilbrakt en seksmåneders periode i Bergen. I alt seks leger ved Nevrokirurgisk avdeling har arbeidet og undervist ved sykehus i Addis Abeba. Programmet har i tillegg engasjert norske sykepleiere innen nevrokirurgi, operasjon og intensiv i kortere eller lengre perioder. I sin nåværende form er programmet kun åpent for personell ansatt ved HUS, men tidligere har vi også hatt deltakelse fra leger ansatt andre steder i Norge og fra våre naboland.

Tre etiopiske nevrokirurgispesialister er utdannet med støtte fra dette prosjektet, og ytterligere 17 yngre leger er i gang med spesialisering. Prosjektets siktemål er å bidra til et bærekraftig miljø for utdannelse av nevrokirurger i Etiopia, og dette målet synes å være realistisk oppnåelig i løpet av et par år.

Man møter store utfordringer som nevrokirurg i Etiopia. Til tross for det enorme gapet mellom oppgaver og ressurser virker utfordringene inspirerende. Felles for de norske legene som har deltatt er at alle har beholdt sitt engasjement i prosjektet og de aller fleste har reist tilbake flere ganger. Nylig ble det også åpnet for deltakelse av norske LIS-leger dersom disse reiser sammen med overlege. Tjenesten er godkjent som tellende. En lege under utdannelse har nylig deltatt og erfaringene fra dette besøket var gode. Vi opplevde at kollegene i Addis Abeba syntes det var svært positivt å kunne bidra til utdannelse av norske nevrokirurger innen tilstander man ser lite av i Norge. Vi mener derfor at en slik utveksling kan være faglig like verdifull for norske som etiopiske leger.  

Medfødt ryggmargsbrokk. De fleste ryggmargsbrokk på poliklinikken er lukkede og sees hos barn som er flere måneder gamle, og opp til flere år. Åpne ryggmargsbrokk har svært høy dødelighet i Etiopia. Foto: Morten Lund-Johansen

Utveksling i praksis

Programmet drives ved tre ulike sykehus i Addis Abeba. Ved Tikur Anbessa, universitetssykehuset, foregår generell nevrokirurgi på en sentral operasjonsenhet samt ved en operasjonsstue for øyeblikkelig hjelp i akuttmottaket. Traumatologi utgjør en stor del av virksomheten. Avansert nevrokirurgi drives i mindre grad, ikke minst på grunn av minimal tilgang på ventilatorer. Ventilatorkapasiteten vil ventelig bedres i løpet av neste år, blant annet på grunn av et samarbeidsprosjekt der anestesimiljøet ved HUS er involvert.   

Ved et mindre offentlig sykehus, Zewditu, drives spinal og pediatrisk nevrokirurgi. Blant annet utføres et stort antall endoskopiske inngrep for hydrocephalus. Endelig drives det nevrokirurgi ved et privat koreansk misjonssykehus (Myunsung Christian Medical Center). Her er ventilatorkapasiteten bedre, og det er utført et stort antall avanserte inngrep, særlig for svulster på basis av kraniet der etiopiske leger får instruksjon i denne delen av nevrokirurgien fra erfarne norske kolleger. 

Mye av det man har til rådighet for å drive kirurgisk virksomhet, som operasjonsmikroskop, -bord og -lamper, anestesimetoder, instrumenter, gjennomlysning og sterilitetsprosedyrer, holder en standard som er lavere enn den man er vant til i Norge. Risikoen for blodsmitte fra pasient til kirurg er mye høyere enn i Norge. De norske legene som deltar, har likevel opplevd små vansker med å tilpasse seg de nye forholdene. Den største utfordringen er sterilitet og hygiene pre-, per og postoperativt. Infeksjonsraten er langt høyere enn i Norge, ikke minst hos pasienter som blir operert med ventrikuloperitoneal shunt. Alternative operasjonsteknikker der man unngår implantasjon av fremmedmateriale, (reseksjon av plexus chorioideus og endoskopisk tredje ventrikkel fenestrasjon) er derfor å foretrekke.  

Etiopia har en natur og historie som man lett blir fascinert av. Landet har aldri vært kolonisert; adkomsten er nok en medvirkende årsak; store deler ligger mer enn 2000 meter over havet, og de høyeste fjellene når over 4000. Addis Abeba regnes som en av de tryggeste afrikanske storbyene. Mulighetene for utenomfaglige gjøremål er mange, det er blant annet flotte turmuligheter rett utenfor byen. På høyslettene er det fritt for malaria og mange andre risikomomenter man forbinder med tropiske strøk. Trafikkfarene er imidlertid ikke påvirket av den tynne luften, og den største risiko man løper som nordmann i Etiopia er nok som passasjer eller fotgjenger i trafikkerte område.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging