For øvrig har det vært mange aktiviteter en siste tiden. Her følger noen:

 

– Nettsiden www.karkirurgi.org er etablert og har blitt utviklet for Norsk karkirurgisk forening (NKKF) av prof. Einar Stranden. Den er nå ranket øverst på Google-søk under karkirurgi og anbefales!

 

– En vitenskapelig artikkelserie vedrørende karkirurgi ble presentert i Tidsskriftet i 2009. Viderere har det vært presseomtale med utgangspunkt i disse artiklene.

 

– NKKF&#39s årlige vintermøte ble arrangert i Gausdal 5.-8. mars 2009. Tema var «Abdominale aorta-aneurismer» med inviterte foredragsholdere og tolv frie foredrag. Møtet ble arrangert som et videre- og etterutdanningskurs i regi av Dnlf. Dermed kunne deltagerne søke midler fra fond III. Det var godt oppmøte med nesten 100 deltagere. Ansvarlige for det faglige programmet var Hjerte-lunge-karklinikken, Universitetssykehuset i Nord Norge.

 

– «Karkirurgiens dag» ble arrangert 27. mai 2009.

 

– ESVS ble arrangert i Oslo var 3.- 6. september vertsby for ESVS, det 23. årlige europeiske karkirurgiske møtet. Se egen artikkel ved leder av den lokale organisasjonskomiteen, professor Jørgen J. Jørgensen.

 

Åpning av karkirurgiens dag ved Harald Nesvik, Helse- og omsorgs-komiteen. Prof. Jørgen J. Jørgensen, Oslo Vaskulære Senter.

 

Karkirurgiens dag 27. mai 2009
«Karkirurgiens dag» ble en nasjonal suksess! Her følger utdrag fra noen rapporter vi har mottatt fra karkirurgiske enheter rundt om i landet.

 

Oslo
«I Oslo ble arrangementet en knallsuksess! Vi hadde 25-30 personer i aktivitet. Mange sto rundt i byen med løpesedler og til enhver tid hadde vi 10-15 personer i et stort telt (9 x 12 m), som var satt opp på Universitetsplassen. I tillegg til karmodellen, innleid fra Tyskland (8 x 2,5m), hadde vi kontinuerlig visning på storskjerm av et endovaskulært inngrep med kommentarer . Det var to benker hvor besøkende kunne få målt egen ankel-arm-index (AAI), som forholdet mellom systolisk ankeltrykk og systolisk a. brachialistrykk – målt med doppler i a. radialis. Mange fikk se egne halspulsårer ved hjelp av en triplex- skanner. Servering av forskjellige frukter var populært.

 

Verdt å vite
Vi startet med full aktivitet allerede 26.5. kl. 12.30. Da var det direkte sending – med karundersøkelse (doppler + skanner) og reportasje i det meget populære riksdekkende P2-programmet «Verdt å vite». De syntes det var så spennende, at de gjerne ville komme tilbake til oss senere. Karundersøkelsene var så populære, at det til enhver tid stod kø til utenfor teltet, og da vi måtte avslutte kl.18.30 hadde ca. 180 blitt undersøkt, og mange flere besøkte teltet.

 

Stort oppmøte
Onsdag 27.5. var det offisiell åpning med appell ved leder i Sosialkomiteen Harald Nesvik og innlegg av Jørgen J. Jørgensen. Det var godt oppmøte hele dagen. Mange kom fordi de hadde hørt P2-sendingen. Det var lange køer til undersøkelsene hele dagen. Langt flere ble undersøkt onsdag enn tirsdag.

 

Sjekk dine årer!

 

TV, radio og dagspresse
En forbipasserende fikk etter carotisundersøkelse tilbud om videre utredning på sirkulasjonsfysiologisk avdeling på Aker. Man påviste da et infrarenalt, abdominalt aorta-aneurisme (AAA), som hadde vokst langt utover den diameter (5,5cm) som vanligvis er grensen for åpen kirurgi eller stentgraft . Han ble raskt ferdigutredet og vellykket operert med rørgraft.

Onsdag var det direkte sending i NRK-programmet «Nitimen» fra teltet, et meget bra innslag, ifølge reporteren. I tillegg kom NRK TV på besøk og intervjuet Jørgen Jørgensen. Hans demonstrasjon av karmodellen, samt undersøkelser på «pasienter» ble vist en rekke ganger på NRK1s nyhetssendinger fra 06.30 og utover dagen. Det som toppet reportasjene var da Otto Sundhagen presenterte den første laparoskopisk opererte aortapasienten (LAK) i Norden i TV2&#39s Frokost-TV. Dette var særdeles bra!

 

Et 14,5 min. innslag! I «nettpraten», som ble annonsert kom det over 100 e-poster, som Otto rakk å besvare en del av etter sending.

 

Fargeduplex-scanning av prevertebrale kar

 

Temaet kom på TV2s nettsider www.tv2.no/gmn.

 

Disse to riksdekkende TV-innslagene blir sett av svært mange i målgruppen!

 

Foredragene i auditoriet over gamle festsal ble så godt mottatt av interesserte frammøtte, at man kun rakk en omgang – deltagerne ble aldri ferdig med spørreseansen etterpå!

 

Det var reportasje med pasientintervjuer i Aftenpostens morgenutgave to dager og billedreportasje i Vårt Land.

 

Alt i alt får vi si oss meget fornøyd med eksponeringen fra Oslo-avdelingen.»

 

NRK TV intervjuer Jørgen J. Jørgensen. Karmodellen i bakgrunnen.

 

Ahus
«Vi er og godt fornøyde med dagen. Det var forhåndsomtale/annonsering i lokalpressen og informasjon ble lagt ut på intranettet og internett (AHUS).

 

Vi arrangerte åpen dag på vår poliklinikk med egen stand i glassgaten. Forelesningsserie x2 med fullt hus begge ganger samt 5 rom på poliklinikken betjent for sirkulasjonsvurdering og/eller ultralyd-triplex ble suksesser. Her var det tendens til kø. Åpent fra 10 til 15.

 

Alt materiell ble tatt vare på, vi tenker å bruke dette til tilsvarende arrangementer for ansatte og evt. for almenlegene. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Flere avdelinger er blitt inspirert og vurderer å lage tilsvarende opplegg for sine fag. Adm. dir. også meget godt fornøyd.»

 

Hamar
«4 like foredragsserier med demonstrasjoner ble avholdt mellom 12-16 i vårt auditorium på sykehuset. Det var forhåndsomtale og reportasje i lokalavisen. «Auditoriet på Hamar sykehus var fylt til randen…» (lokalavisen).»

 

Fredrikstad
«Karkirurgiens dag i Fredrikstad var en STOR suksess! Ca 140-150 møtte opp. Mange spørsmål, stor interesse og vi fikk meget ros. Det ble gitt intervjuer til NRK Østfold, Fredrikstad Blad, Sarpsborg Arbeiderblad, Halden Arbeiderblad og Radio Østfold.»

 

Modellen viser trombose og stent. Alfred Arvesen, leder NKKF.

 

Drammen
«En stor artikkel i helgevedlegget til Drammens Tidende med intervju av karkirurger, radiolog og pasienter. Postere ble satt opp på avdeling, poliklinikk og i sykehusets vestibyle. Vi hadde stand i vestibylen hele dagen, med trykkmålinger, UL undersøkelser og rullerende powerpoint show. Brosjyrer var framlagt på poliklinikk og avdeling. Vi planlegger kurs til høsten, sammen med karkirurger fra SABhf, med sikte på almenleger.»

 

Tønsberg
«Vi hadde en fin markering i Tønsberg. Det var også stor suksess her. Vi tror det var ca 200-250 tilhørere på to serier med foredrag. Det var ikke mange som hadde sett annonsen i avisen. Men alle hadde sett et fint intervju med Thomas i Tønsberg Blad. En veldig positiv opplevelse var det i alle fall. Dessverre ble det ikke markert i Telemark, så vi har tatt sikte på å arrangere en egen dag for dem noe senere.»

 

Kristiansand
«Stort lokalt arr. ved sykehuset.»

 

Stavanger
«Vi hadde dessverre ikke bemanning til å gjøre så mye ut av det som andre steder. Vi hadde poster i avdelingen og brosjyrer i avdelingen og på poliklinikken.»

 

Bergen
«Vi var veldig fornøyd med oppmøtet i foajeen der 130 personer fikk målt ankeltrykket eller gjort ultralyd av carotis/aorta. Besøket på forelesningen om ettermiddagen var derimot skuffende, kun ca. 30 personer møtte opp. Jeg vet ikke om annonseringen har vært for dårlig, men så lenge 130 møtte opp i løpet av dagen skulle man forvente flere om ettermiddagen.»

 

Ålesund
«Lokalt arr. ved sykehuset.»

 

Molde
«Stand i foajeene ved foretakets 2 sykehus. Postere ble satt opp på avdelingene og i møtelokalene. Åpning av dagen hadde vi i foajeen i Molde ved medisinsk direktør. Foredragsserie over 3 timer ble avholdt både i Molde og Kristiansund, begge steder, hhv. ca 90 og 35. I Molde ble møtelokalet sprengt og mange måtte gå. Intervju i Romsdals Budstikke. Muntlig informasjon til styret i helseforetaket på dagen. Posterne ble distribuert til helse-og sosialfaglinjen ved 2 videregående skoler og til en sykepleiehøgskole. 2 serier postere lamineres og henges på veggen i avdelingen og poliklinikken.»

 

Man kunne gå nesten oppreist gjennom karmodellen.

 

Trondheim
«Hovedsaken var åpent arrangement i NOVA kino, Liv Ullmann-salen, med «live overføring» av en stentgraftoperasjon for AAA fra Fremtidens operasjonsrom. Vi hadde toveis kommunikasjon med operasjonsstua og kunne diskutere direkte med kirurgen. Innimellom ble det holdt foredrag om avdelingen og utvalgte karkirurgiske tema som nevnt nedenfor. Hele arrangementet ble avholdt i tiden kl.10 til 14.

 

Etter at overføringen var ferdig, startet man et ca. 45 minutter langt foredrag om aneurismer, nedsatt blodsirkulasjon i bein, åreknuter og carotisstenose. Foredragsholderne og andre ansatte var tilgjengelige for publikum utenfor forelesningssalen. Opp mot 100 personer møtte opp i NOVA kino fra morgenen av.

 

Utenfor salen var det to benker med muligheter for å få målt ankeltrykk. Det var en stand med utstilling av åreproteser, suturer og enklere instrumenter, en bærbar ultralydmaskin med demonstrasjon av ultralyd på halskar og en plastmodell med demonstrasjon av PTA og stentinnleggelse. To sett av posterne med karkirurgiske temaer ble slått opp på kinoplakatenes plass, og brosjyrer var tilgjengelige.

 

På sykehuset var det slått opp et sett med postere i foajeen ved hovedinngangen og ett sett utenfor karkirurgisk poliklinikk. For å nå studenter og andre hadde vi ett sett med postere på medisinsk teknisk senter og et sett på Øya Helsehus (der det er en stor sykehjemsavdeling). Brosjyrer ble lagt ut i foajeen på sykehuset.

 

Mediaomtale i Trondheim:
Vi hadde kontakt med informasjonsavdelingen på sykehuset, og en reportasje om karkirurgiens dag. Planlagte aktiviteter lå på vår interne nettside Kilden i en ukes tid. Man fulgte opp med et referat fra arrangementet som var tilgjengelig fra onsdag ettermiddag.

 

Det var et direktesendt radiointervju på NRK Trøndelag onsdag morgen, med presentasjon av karkirurgiens dag og arrangementet på NOVA kino. Ut på dagen var det et nytt direkte intervju fra kinosalen på lokalradioen i Trondheim.

 

TV-Adressa og NRK dekket både operasjonsstua med intervjuer og innslag fra arrangementet på NOVA. TV-Adressa la ut reportasje på nettet. NRK sendte et innslag i Midtnytt samme kveld, og det kom også et innslag på Norge i dag etter Dagsrevyen 21. Dagen etter hadde Adresseavisen et tosiders oppslag om aktivitet i karkirurgi og screening for AAA.»

 

Bodø
«Det ble laget stand med opphenging av plakater og utdeling av brosjyrer.»

 

Tromsø
«Stand ble etablert i foajéen på sykehuset med tilsendte plakater og brosjyremateriell. To videopresentasjoner av sentrale karkirurgiske prosedyrer ble vist kontinuerlig på flatskjerm. Ultralyd aorta ble utført på ca. 50 publikummere. Karkirurgiske instrumenter, karproteser og stentgraft ble demonstrert. Ferskt embolektomimateriale rett fra operasjonsstue ble presentert og dette var sannsynligvis det sterkeste virkemidlet med tanke på røykekutt. Pressedekning og meget god respons fra publikum. I tillegg gjennomførte vi fullt program på tre operasjonsstuer med et stengraft for AAA, to trombectomier/ringstripping i lyske, en AV-fistel samt to åpne hjerteoperasjoner. Vi synes markeringen av dagen var svært vellykket. «

 

Interessen var stor for å sjekke egne blodårer.

 

Komiteen for «Karkirurgiens år» besto av Hans Olav Myhre, Erik Halbakken, Dorte Bundgaard, Svein Amundsen og Terje Hasselgård.

 

ANNONSER

KURS/MØTER