Bilde 1. Bjørn Edwin opererer med "singel port". Foto: Karl Øyri

 

Som dere ser, brukes det et 10 mm. kamera med fleksibel tupp. Porten var plassert i umbilicus og pasienten var noe adipøs, slik at den største utfordringen var å få ned en relativ høy venstre fleksur av colon. Disseksjonen gikk greit langs pancreas, venen og arterien samt baktil og delingen av pancreas. På slutten var det så noe plundrete å løsne milten helt kraniolateralt.

 

Bilde 2. Her ser man miltvenen og miltarterien under pancreas. Bilde 3. Her er pancreas delt med ENDO GIA grønt magasin.

 

Dette er, så vidt vi vet, den første beskrevne «singel port» distale pancreas reseksjonen.

 

Bilde 4. Etter operasjonen. Foto: Karl Øyri

ANNONSER

KURS/MØTER