Over 100 da Vinci installasjoner er frem til i dag blitt brukt i over 200 000 pasientoprosedyrer. Selskapet Intuitive, som en global markedsleder innen minimal invasiv pasientbehandling og som en pioner innen robotkirurgi, fortsetter å bygge sitt omfattende nettverk for slik pasientbehandling i

Norden. Dette gjøres ved hjelp av over 100 da Vinci installasjoner som har blitt brukt i over 200 000 pasientprosedyrer.

Over 100 da Vinci installasjoner er frem til i dag blitt brukt i over 200 000 pasientprosedyrer

Intuitive har over 20 års erfaring som en av de ledende tilbyderne av teknologi og løsninger for minimalt invasiv pasientbehandling. Selskapet utvider nå teamet sitt i Norden, og fortsetter å tilby førsteklasses systemer, programvare og støtte til produktporteføljen for å fremme robotassisterte helsetjenester til fordel for pasienter, kirurger, helsepersonell ogtil de som finansierer helsetjenesteri Norden.

«De nordiske landene har i lang tid vært blant de første til å ta i bruk avansert teknologi i helsvesenet, og omfavnelsen av de robotassisterte kirurgiteknikkene føyer seg inn i rekken»,sier David Lang, regionsjef for Intuitive i Norden. «Målet vårt er å stadig forbedre det kirurgiske tilbudet til pasientene.»

For å oppfylle behovet fra kirurger og sykehus i de nordiske landene, har Intuitive etablert opplæringssentre i Oslo (Norge), Stockholm (Sverige) og København (Danmark).

Rune Eggum, kirurg ved kar og thoraxavdelingen ved Akershus Universitetssykehus Foto: Henrik Aamodt.

Rune Eggum, kirurg ved kar-og thoraxavdelingen ved Akershus Universitetssykehus:

«For meg er det ingen tvil om at robotkirurgi er fremtiden, og at fremtiden er her, og nå. Vi har allerede gjort store fremskritt i å forbedre pasientbehandlingen på en trygg, skånsom og presis måte med robotassistert thoraxkirurgi «.

Lars Thomas Seeberg, overlege PhD ved gastrokirurgisk avdeling, Sykehuset i Vestfold.

”Laparoskopisk kirurgi er underlagt visse tekniske begrensninger både visuelt, ergonomisk og teknisk. Hos oss i Tønsberg er robotkirurgi foretrukken operativ plattform for både malign og benign kirurgi. Stabilt 3D kamera, ergonomi og muligheten til å ha artikulerte instrumenter bidrar samlet til optimale forhold for at vi kan få best mulig resultater for våre pasienter”, sier Lars Thomas Seeberg, overlege PhDved gastrokirurgisk avdeling, Sykehuset i Vestfold.

Kirurgisystemet da Vinci er godkjent for bruk innen urologisk, gynekologisk og kolorektal kirurgi, og brukes stadig oftere på godkjente indikasjoner innen generell kirurgi, thoraxkirurgi og transoral kirurgi (kun på voksne pasienter).

Om Intuitive

Intuitive (Nasdaq: ISRG) har hovedkontor i Sunnyvale i California og er en global teknologisk markedsleder innen minimalt invasiv pasientbehandling og en pionér innen robotassistert kirurgi. Teknologien består avkirurgisystemet da Vinci og endoluminalsystemet Ion. Ved å slå sammen avanserte systemer, moderne opplæringsmetoder og verdifulle tjenester kan vi hjelpe leger og teamene deres med å optimere helsetjenestene og dermed oppnå best mulige behandlingsresultater. Vi i Intuitive ser for oss et fremtidig helsetilbud som er mindre invasivt og vesentlig bedre, der sykdommer oppdages tidlig og behandles raskt, slik at pasientene raskt kan komme tilbake til det som er viktige for dem.

Om kirurgisystemet da Vinci

Kirurgisystemet da Vinci leveres i ulike modeller. De er designet for å hjelpe kirurgen med å utføre minimalt invasiv kirurgi. Med da Vincisystemenefår kirurgen høyoppløselige 3D-visualisering, et forstørret display og robot-og datamaskinstøtte. Kirurgisystemene bruker spesialinstrumenter, inkludert et miniatyrkirurgikamera og leddbevegelige instrumenter (f.eks. sakser, skalpeller og pinsetter) som er designet for å hjelpe kirurgen med presis disseksjon og rekonstruksjon dypt inne i kroppen.

Mer informasjon: https://www.intuitive.com/en-gb.

Intuitive Surgicals kontrollsystemer for endoskopiske instrumenter (da Vinci X-og da Vinci Xi-kirurgisystemer) er ment å bidra til nøyaktig styring av endoskopiske Intuitive Surgical-instrumenter under urologiske kirurgiske prosedyrer, generelle laparoskopiske kirurgiske prosedyrer, gynekologiske laparoskopiske kirurgiske prosedyrer, generelle torakoskopiske kirurgiske prosedyrer, transorale otolaryngologiske kirurgiske prosedyrer begrenset til godartede svulster og ondartede svulster klassifisert som T1 og T2, og godartede reseksjonsprosedyrer i tungeroten. Systemene er indisert for bruk hos voksne og barn (unntatt transorale otolaryngologiske kirurgiske prosedyrer). De er ment å skulle brukes av leger som har mottatt opplæring, i et operasjonsstuemiljø.

Kirurgisystemene da Vinci X og da Vinci Xi er medisinsk utstyr i klasse IIb, CE-merket (CE 2460) i henhold til EU-direktivet om medisinsk utstyr (93/42/EØF), og produseres av Intuitive Surgical, Inc. Les bruksanvisningen før bruk.

Denne pressemeldingen kan inneholde estimater og prognoser som kan avvike fra de faktiske resultatene.

© 2023 Intuitive Surgical Operations, Inc. Med enerett. Produkter, merkenavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Intuitive Surgical eller de respektive eierne.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic