Norske kirurgiske spesialistforeninger


Forening for gastroenterologisk kirurgi

Urologisk forening

Karkirurgisk forening

Forening for bryst og endokrin kirurgi

Thoraxkirurgi

Plastikk kirurgi

Nevrokirurgi

Barnekirurgi

 

Utenlandske kirurgiske foreninger


Royal college of surgeons (England)

American College of Surgeons

Svensk kirurgisk forening

Dansk Kirurgisk Selskab

International college of Surgeons

Nordisk kirurgisk forening

Laparaskopi


Websurg (Websurg.com er en internasjonal hjemmeside for laparoskopisk kirurgi. Her finner man en rekke gode operasjonsvideoer. Noen er fritt tilgjengelige mens andre en tilgjengelige etter betaling av avgift.)

Svensk forening for innovativ kirurgisk teknologi (Dette er en underforening av Svensk kirurgisk forening. På denne siden finnes blant annet illustrative videoer av vanlige mini-invasive prosedyrer. Siden anbefales!)

Universitetssykehuset i Ørebro (Bra svensk side med flere illustrative videoer innen laparaskopisk teknikk)

Laparoscopi.no En norsk webside om laparoskopisk kirurgi og miniinvasiv teknologi.

 

Ressurser for kirurgiske grenspesialiteter


Gastroenterologisk kirurgi

NGICG- Norsk gastrointestinal cancer gruppe (Norsk gastrointestinal cancer gruppe (NGICG) gir

oppdaterte retningslinjer for behandling av gastrointestinal cancer i Norge. Gruppen består av

representanter fra alle helseforetak. I gruppen er det blant annet onkolog, kirurg, radiolog

og indremedisiner.)

 

Urologi

Urologiforum

 

Bryst/endokrinkirurgi

NBCG- Norsk bryst cancer gruppe (Norsk brystcancer gruppe gir oppdaterte retningslinjer for standard behandling av brystkreft i Norge. Gruppen ledes av de fremste innen fagfeltet her i landet.)

 

Thoraxkirurgi

The cardiothorasic surgery network

 

Onkologi

Onkologisk Forum

ANNONSER