2006, 2019

Temaleder: UROLOGI

By |20. juni 2019|Nyheter, Urologi|

Vi har også invitert gode samarbeidspartnere til å dele sin kunnskap, fra barne- og ungdomspsykiater Diseth som har vært en god venn og kollega av seksjonen i mange år og uvurderlig for mange pasienter, til nefrolog Waldum-Grevbo og nukleærmedisiner Fjeld [...]

911, 2016

Fellesevaluering av utdanningskandidater – et godt grunnlag for veiledningssamtalen

By |9. november 2016|Fagstoff, Urologi|

Bakgrunn Leger i spesialisering (LIS) er ved siden av å være arbeidstagere i sykehusene, også utdanningskandidater for en medisinsk spesialitet som er regulert gjennom målbeskrivelser og spesialistregler. En vesentlig del av utdanningen er at kandidatene skal ha veiledning under utdanningsløpet. [...]

711, 2016

MR-TRUS fusjonerte målrettede prostatabiopsier – presis metode for diagnostikk og oppfølging av prostatacancer

By |7. november 2016|Fagstoff, Urologi|

Hva er MR-TRUS fusjonerte prostatabiopsier? MR og TRUS fusjon kombinerer fordelene av MRI (magnetic resonance imaging) og TRUS (transrektal ultralyd). Fordelen med MR er at cancersuspekte forandringer i prostata oftest kan lokaliseres svært presist. MR-bildene overføres til en datamaskin som [...]

2410, 2014

#UROJC

By |24. oktober 2014|Urologi|

Det er hovudsakleg ein artikkel om uro-onkologi, men andre aspekt i urologien er også dekte.  Det heile starta hausten 2012 då den Canadiske urologen, Dr. Michael Leveridge, diskuterte ein artikkel via twitter med hans kollegaer. Det vakte stor interesse og [...]

2010, 2014

Langtidsoverlevelse etter behandling av overgangsepitelkarsinom

By |20. oktober 2014|Urologi|

Tradisjonelt er svulster i nyrebekken eller ureter behandlet med nefroureterektomi. Gjennom de siste to tiårene har mindre invasive metoder som laparoskopi blitt benyttet i økende grad. Dette er særlig på grunn av lavere perioperativ sykelighet. I de siste årene har [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen