1803, 2022

SOSIONOMENS ROLLE I SOMATIKKEN OG TRAUMATOLOGIEN

By |18. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

HVA ER EN SOSIONOM? En sosionom har bachelor i sosialt arbeid. Sosionomen arbeider med enkeltpersoner, familier eller grupper med formål om å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Kommunikasjonsferdigheter og relasjonsbygging er en viktig del av kompetansen og [...]

1703, 2022

WOMEN IN TRAUMA SURGERY: ADVANCING OUR PROFESSION THROUGH INTERNATIONAL COLLABORATION

By |17. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

In 1978, Marilyn Loden, a manager at the New York Telephone Company, was asked to fill in on a panel at the Women’s Exposition entitled “Mirror, Mirror on the Wall”, which was focused on how a woman’s poor self-image can [...]

1703, 2022

REVISJON AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR BRUK AV ANTIBIOTIKA I SYKEHUS: INTRAABDOMINALE INFEKSJONER

By |17. mars 2022|Fagstoff, Traumatologi|

INTRAABDOMINALE INFEKSJONER Revisjonen av kapittelet begynte i mai 2021 ved etableringen av et fagnettverk sammensatt av spesialister innen infeksjonssykdommer, gastrokirurgi, gastroenterologi, mikrobiologi og nefrologi. Gjennom nettmøter har fagnettverket drøftet og vurdert tidligere etablerte terapianbefalinger opp mot oppdatert litteratur og øvrige [...]

1603, 2022

SMERTEBEHANDLING ETTER STORE SKADER REVIDERTE RETNINGSLINJER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL

By |16. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

Årlig tas nesten 10 000 pasienter imot med traumeteam på sykehusene i Norge (1). Fokuset både prehospitalt og inhospitalt er livreddende tiltak. Mange pasienter har sterke smerter og dette behandles vanligvis hovedsakelig med sterke opioider uten strukturerte protokoller (2, 3). [...]

1503, 2022

UTEN MAT OG DRIKKE … UNDERERNÆRING I SYKEHUS – PRAKTISKE TIPS FOR KIRURGER

By |15. mars 2022|Fagstoff, Traumatologi|

INNLEDNING  Underernæring kan defineres som en tilstand der det har oppstått en ubalanse mellom inntak og/eller opptak og forbruk av energi og/eller protein. Tilstanden kan også forekomme hos pasienter som defineres som overvektige!  Siden Hippokrates har man vært klar over [...]

1303, 2022

KOAGULASJONSBOKS PÅ TRAUMESTUA I AKUTTMOTTAKET OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS – ULLEVÅL

By |13. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

MEDIKAMENTER – INNHOLD 1) Som del av massiv transfusjonsprotokoll (MTP) Tranexamsyre (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®) Fibrinogenkonsentrat (Riastap®, Fibryga®) Calciumkonsentrat (Calcium Gluconate®) Tranexamsyre, 100 mg/ml (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)  Indikasjon:  Traumepasient innlagt innen 3 timer etter skade, med pågående blødning og [...]

1103, 2022

MEDIKAMENTBRUK VED KRITISK BLØDNING OG REVERSERING AV ANTITROMBOTISKE LEGEMIDLER – PROTOKOLL I TRAUMEMOTTAKET VED OUS ULLEVÅL

By |11. mars 2022|Nyheter, Traumatologi|

BAKGRUNN: OUS Ullevål, er traumesykehus for ca. 700.000 innbyggere i Oslo og regionalt traumesenter i Helse Sør-Øst for halve Norges befolkning.  Traumeteamet i Akuttmottaket ved OUS Ullevål tar imot ca. 2000 pasienter per år med alvorlige eller potensielt alvorlige skader. [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen