1803, 2022

ZOOMING OUT

By |18. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

With my New Year’s resolution 2022 – amongst others, ‘saying no’ to professional meetings, events and other engagements a bit more often – still at the back of my head, I stare at the agenda for the upcoming week that [...]

1703, 2022

REVISJON AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR BRUK AV ANTIBIOTIKA I SYKEHUS: INTRAABDOMINALE INFEKSJONER

By |17. mars 2022|Fagstoff, Traumatologi|

INTRAABDOMINALE INFEKSJONER Revisjonen av kapittelet begynte i mai 2021 ved etableringen av et fagnettverk sammensatt av spesialister innen infeksjonssykdommer, gastrokirurgi, gastroenterologi, mikrobiologi og nefrologi. Gjennom nettmøter har fagnettverket drøftet og vurdert tidligere etablerte terapianbefalinger opp mot oppdatert litteratur og øvrige [...]

1303, 2022

KOAGULASJONSBOKS PÅ TRAUMESTUA I AKUTTMOTTAKET OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS – ULLEVÅL

By |13. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

MEDIKAMENTER – INNHOLD 1) Som del av massiv transfusjonsprotokoll (MTP) Tranexamsyre (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®) Fibrinogenkonsentrat (Riastap®, Fibryga®) Calciumkonsentrat (Calcium Gluconate®) Tranexamsyre, 100 mg/ml (Cyklokapron®, Pilexam®, Tranexamic acid®)  Indikasjon:  Traumepasient innlagt innen 3 timer etter skade, med pågående blødning og [...]

1103, 2022

MEDIKAMENTBRUK VED KRITISK BLØDNING OG REVERSERING AV ANTITROMBOTISKE LEGEMIDLER – PROTOKOLL I TRAUMEMOTTAKET VED OUS ULLEVÅL

By |11. mars 2022|Nyheter, Traumatologi|

BAKGRUNN: OUS Ullevål, er traumesykehus for ca. 700.000 innbyggere i Oslo og regionalt traumesenter i Helse Sør-Øst for halve Norges befolkning.  Traumeteamet i Akuttmottaket ved OUS Ullevål tar imot ca. 2000 pasienter per år med alvorlige eller potensielt alvorlige skader. [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen