1012, 2023

BENSARKOMER

By |10. desember 2023|Fagstoff, Ortopediske skader|

De vanligste bensarkomene er osteosarkom, Ewings sarkom og kondrosarkom. Osteo- og Ewings sarkom rammer oftest barn og unge voksne. Standardbehandlingen for disse to gruppene er intensiv kjemoterapi i tillegg til kirurgi. Ved Ewings sarkom kan strålebehandling i enkelte tilfeller [...]

1501, 2023

RESULTATER ETTER KIRURGISK BEHANDLING AV KNELUKSASJON

By |15. januar 2023|Fagstoff, Ortopedi, Ortopediske skader|

INTRODUKSJON Kneluksasjoner klassifiseres etter Schenk klassifikasjonen (Tabell 1) (1). I følge Moatshe et al. med flere, er over halvparten (52 %) av kneluksasjonene KD3-M, det vil si skade av begge korsbånd kombinert med skade av mediale kollateralligament (MCL). KD3-L, som [...]

1803, 2022

SOSIONOMENS ROLLE I SOMATIKKEN OG TRAUMATOLOGIEN

By |18. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

HVA ER EN SOSIONOM? En sosionom har bachelor i sosialt arbeid. Sosionomen arbeider med enkeltpersoner, familier eller grupper med formål om å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Kommunikasjonsferdigheter og relasjonsbygging er en viktig del av kompetansen og [...]

1703, 2022

WOMEN IN TRAUMA SURGERY: ADVANCING OUR PROFESSION THROUGH INTERNATIONAL COLLABORATION

By |17. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

In 1978, Marilyn Loden, a manager at the New York Telephone Company, was asked to fill in on a panel at the Women’s Exposition entitled “Mirror, Mirror on the Wall”, which was focused on how a woman’s poor self-image can [...]

1703, 2022

REVISJON AV NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR BRUK AV ANTIBIOTIKA I SYKEHUS: INTRAABDOMINALE INFEKSJONER

By |17. mars 2022|Fagstoff, Traumatologi|

INTRAABDOMINALE INFEKSJONER Revisjonen av kapittelet begynte i mai 2021 ved etableringen av et fagnettverk sammensatt av spesialister innen infeksjonssykdommer, gastrokirurgi, gastroenterologi, mikrobiologi og nefrologi. Gjennom nettmøter har fagnettverket drøftet og vurdert tidligere etablerte terapianbefalinger opp mot oppdatert litteratur og øvrige [...]

1603, 2022

SMERTEBEHANDLING ETTER STORE SKADER REVIDERTE RETNINGSLINJER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL

By |16. mars 2022|Fagstoff, Nyheter, Traumatologi|

Årlig tas nesten 10 000 pasienter imot med traumeteam på sykehusene i Norge (1). Fokuset både prehospitalt og inhospitalt er livreddende tiltak. Mange pasienter har sterke smerter og dette behandles vanligvis hovedsakelig med sterke opioider uten strukturerte protokoller (2, 3). [...]

ANNONSER

Gå til toppen