1207, 2021

PNEUMOTHORAX – EN KORT OVERSIKT OG KLINISK GUIDE FOR BEHANDLING

By |12. juli 2021|Nyheter, Thoraxkirurgi|

DEFINISJON OG KLASSIFIKASJON Pneumothorax er en tilstand defi nert som luft i pleura-hulen. Første gang beskrevet av Jean Marc Gaspard Itard i 1803 (1), tett etterfulgt av René Laennec som i 1819 rede-gjorde for kliniske funn og sammenhengen mellom pneu-mothorax, [...]

2306, 2021

SKADER I BRYSTKASSEN; POTENSIELT LIVSTRUENDE, MEN INITIALBEHANDLINGEN ER OFTEST ENKEL

By |23. juni 2021|Fagstoff, Nyheter, Thoraxkirurgi|

THORAXSKADER VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Ved vårt traumesenter ser vi thoraxskader daglig. Alvorlighetsgraden varierer, men som ellers i traumatologien, er det viktig å behandle alle pasienter standardisert. Det tas ingen snarveier. Man følger ABCDE-algoritmen slik at ikke noe overses. Ikke bare [...]

1805, 2021

ROBOTASSISTERT THORAXKIRURGI (RATS)

By |18. mai 2021|Fagstoff, Nyheter, Thoraxkirurgi|

Den kirurgiske roboten DaVinci® fra Intuitive Surgical har vært i bruk siden 1998. Vi ser nå en økende anvendelse av robotassistanse i thoraxkirurgi. Det første robotsystemet ved Akershus universitetsykehus ble levert i 2018 og ble først tatt i bruk av [...]

1005, 2021

LYMFEKNUTEHÅNDTERING VED KIRURGI FOR PRIMÆR LUNGEKREFT, EN TEORETISK OG PRAKTISK TILNÆRMING

By |10. mai 2021|Nyheter, Thoraxkirurgi|

Omfanget av lymfeknutedisseksjon ved kirurgi for primær lungekreft har vært et diskusjonstema de siste årene. Fra kun å hente ut malignitetsssupekte lymfeknuter har det de senere år blitt økende evidens for at en bloc disseksjon av lymfeknutestasjoner medfører bedre stadieinndeling [...]

2204, 2021

HVA BETYR OPERASJONSVOLUM FOR KVALITET INNEN LUNGEKREFTKIRURGI?

By |22. april 2021|Nyheter, Thoraxkirurgi|

INNLEDNING Kirurgi er den mest kurative behandling ved lungekreft og hensikten er å fjerne sykdommen ved å tilstrebe radikal kirurgi (R0 reseksjon), eventuelt med tillegg av adjuvant onkologisk behandling. Indikasjoner for lungekreftkirurgi er (2): Tidlige stadier I og II (T1-3 [...]

1204, 2021

LUNGEKIRURGI, FOLKEHELSE OG TEKNOLOGI

By |12. april 2021|Nyheter, Thoraxkirurgi|

I takt med endringer i sykdommene, kunnskap, erfaring og teknologi har lungekirurgien det siste århundre gjennomgått forandringer både hva gjelder sykdommene som behandles og hva som kan gjøres. Fagområdet har i stor grad tilpasset seg endringene i folkehelsen. Trolig den [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen