111, 2017

Akutthåndtering av minimale, lette eller moderate hodeskader

By |1. november 2017|Fagstoff, Nevrokirurgi|

Introduksjon Alle pasienter med alvorlige hode­skader – dvs. Glasgow Coma Scale (GCS) < 9 – bør raskest mulig stabiliseres og transporteres til den nærmeste nevro­kirurgiske avdeling for eventuell hodeskade­kirurgi. I Norge betyr dette i praksis et universitetssykehus med traumesenter. Hodeskader [...]

111, 2017

Nevrointensivbehandling av pasienter med alvorlige hodeskader

By |1. november 2017|Fagstoff, Nevrokirurgi|

Alvorlig hodeskade er en samlebetegnelse på svært heterogene tilstander med stor variasjon i skademekanismer, skadetyper, skadelokalisasjoner, patofysiologi, behandling og prognose. Alvorlige hodeskader omfatter dermed alt fra epiduralt hematom med lite eller ingen underliggende strukturell hjerneskade, knusningsskader med omfattende strukturelle forandringer, [...]

111, 2017

Orbitalt compartment syndrom (OCS)

By |1. november 2017|Fagstoff, Nevrokirurgi|

Orbitalt compartment syndrom (OCS) er en sjelden, dog meget alvorlig komplikasjon ved hode/ansiktsskader som ubehandlet kan føre til varig nedsatt syn/blindhet. Ettersom det finnes effektiv kirurgisk behandling bør tilstanden være kjent ved håndteringen av traumepasienter. Patofysiologi Orbita er i utgangspunktet [...]

111, 2017

Behandling av komplekse midtlinjedefekter etter spinalkirurgi med sensibel perforatorlapp

By |1. november 2017|Fagstoff, Nevrokirurgi|

Sårruptur etter spinalkirurgi med eksponert osteosyntesemateriale og bløtvevs­infeksjon gir betydelig morbiditet, langvarig hospital­isering og høye behandlingskostnader (1-3). Primært behandles tilstanden med sårrevisjon med fjerning av ikke vitalt vev og antibiotika basert på dyrkningssvar. Vakuumassistert lukning (VAC) har vist seg å [...]

111, 2017

Spinal navigasjon

By |1. november 2017|Fagstoff, Nevrokirurgi|

Bakgrunn Alle med erfaring innenfor spinalkirurgi vet hvor vanskelig det kan være å oppnå god skrueplassering ved transpedikulære fiksasjoner. Følgene ved feilplasserte skruer kan være katastrofale for pasientene med nevrologiske utfall og karskader som resultat. Eneste hjelpemidler inntil for få [...]

305, 2013

Kirurgisk behandling av nakkedegenerasjon med radikulopati og/eller myelopati; farlig kirurgi med dårlig resultat eller trygg kirurgi med godt resultat?

By |3. mai 2013|Nevrokirurgi|

Innledning Muskel-skjelettplager inklusive nakkesmerter er svært vanlig i befolkningen. Tiåret 2000-2010 ble av WHO definert som The Bone and Joint Decade (1). I en studie publisert av Bovim et al. der 10 000 nordmenn ble spurt om nakkesmerter, rapporterte 34 [...]

1204, 2013

Funksjonell nevrokirurgi

By |12. april 2013|Nevrokirurgi|

Funksjonell nevrokirurgi oppnås i ideelle tilfeller ved identifikasjon av det epileptiske fokus og reseksjon av samme med anfallsfrihet som resultat.  Alternativt kan man bedre anfallssituasjonen ved inngrep som har en lavere ambisjon, men som er effektive gjennom å hindre spredning [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen