701, 2014

Leddproteser i hånden

By |7. januar 2014|Håndkirurgi|

Leddprotese-kirurgi i hofter og knær er de mest vellykkede kirurgiske behandlinger tilgjengelig, og gir varig forutsigbart resultat med god smertelindring og funksjon (1). Protesekirurgi i andre ledd etterstreber disse resultatene. Silikonproteser (egentlig elastiske silikonstaver med kjerneforsterkning) har i snart 50 [...]

601, 2014

Funksjonsforbedrende kirurgi ved tetraplegi

By |6. januar 2014|Håndkirurgi|

Bakgrunn Når vi snakker om pasienter som «brekker nakken og blir lam» tenker vi ofte at de er paralytiske i både armer og ben. Imidlertid, avhengig av skadenivå, har flertallet av pasientene likevel enkelte intakte muskler som kan brukes for [...]

301, 2014

Kirurgi for cerebral parese i overekstremiteten

By |3. januar 2014|Håndkirurgi|

Bakgrunn Cerebral parese kjennetegnes av deformiteter i muskulatur og skjelett forårsaket av en statisk, irreversibel perinatal hjerneskade (1). Etiologien er ofte ukjent, og en rekke tilstander kan ligge bak inkludert vaskulære hendelser, eksponering for toksiske stoffer, genetiske syndromer og cerebral [...]

301, 2014

Skader på plexus brachialis

By |3. januar 2014|Håndkirurgi|

Seddons klassifikasjon av nerveskader: Nevrapraxi: Mild traksjon med bevart struktur både på axon og støttevev. Gir i praksis full restitusjon  Axonotmese: Kontinuitetsbrudd i axonet. Distale del av axonet degenererer, ettersom myelinskjeden er intakt vil axonet som vokser ut proksimalt fra [...]

301, 2014

Perifer nervekirurgi

By |3. januar 2014|Håndkirurgi|

Hva er perifer nervekirurgi på overekstremiteten? Kirurgi på perifere nerver kan grovt sett deles i  a) Behandling av akutte nerveskadera. Nervesuturb. Nervetransplantasjon b) Sekundære rekonstruksjonera. Nervetransplantasjon (rekonstruksjon med interposisjonsgraft)b. Nervetransferering (flytte intakt funksjonell nerve for å gi annen funksjon enn [...]

1311, 2013

Mikrovaskulær rekonstruksjon

By |13. november 2013|Håndkirurgi|

Etter at avdelingen startet opp med replantasjonskirurgi i 1983, ble den mikrovaskulære teknikken umiddelbart tatt i bruk til fri vaskularisert vevsflytting. Til å begynne med ble teknikken benyttet hyppigst til å dekke bløtvevsdefekter på armer og ben, hvor amputasjon ellers [...]

1211, 2013

Grepsrekonstruksjon etter amputasjon

By |12. november 2013|Håndkirurgi|

Historie I godt over 100 år har kirurger forsøkt å rekonstruere best mulig tommelfunksjon etter amputasjonsskader. Fordypning av spalten mellom første og andre fingerstråle er en enkel og pålitelig metode for å bedre funksjonen til en partielt amputert tommel. På [...]

1111, 2013

Replantasjon av avkappede legemsdeler

By |11. november 2013|Håndkirurgi|

Historikk Den første som sydde på en avkappet legemsdel var Malt (1) i USA. I 1962 replanterte han en arm som var amputert like over albuen. Komatsu og Tamai (2) fra Japan var de første som sydde på en fullstendig [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen