2004, 2023

VENTRIKKELCANCER: TVERRFAGLIGHET, SAMARBEID OG UTVIKLING

By |20. april 2023|Fagstoff, Gastrokirurgi, Øvre malign|

Ventrikkelcancer er en alvorlig diagnose og mange pasienter er inoperable på diagnosetidspunktet. Håndteringen er kompleks og inkluderer vanligvis onkologisk behandling før og etter omfattende kirurgi. Rekonstruksjonen etter ventrikkelreseksjon kan medføre livslange konsekvenser. Samlet opereres omkring 100 pasienter hvert år med [...]

311, 2022

AKUTT PANKREATITT – PRIMÆRUTREDNING OG BEHANDLING I TIDLIG FASE

By |3. november 2022|Fagstoff, Gastrokirurgi, Nyheter|

PRIMÆRUTREDNING (1-6) Kardinalsymptomet ved akutt pankreatitt er akutte og vedvarende epigastriesmerter, eventuelt med utstråling til rygg. Ledsagende kvalme og oppkast foreligger ofte. Symptomene er et resultat av trypsinogenaktivering i det eksokrine pankreasparenkymet med påfølgende selvfordøyelse og systemisk immunrespons. Ved klinisk [...]

1310, 2022

Bekkenreservoar og noen kirurgiske forhold som er nødvendige for et godt resultat

By |13. oktober 2022|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Det ileale bekkenreservoaret har ingen definitive medisinske fordeler fremfor en permanent stomi. Hensikten er forbedret livskvalitet ved at tarminnholdet tømmes viljestyrt gjennom anus, helt ulikt den konvensjonelle stomien. Bekkenreservoarets akilleshæl er, som ellers i rekonstruktiv tarmkirurgi, anastomosen. En anastomose må [...]

2408, 2022

PERIANALE FISTLER

By |24. august 2022|Fagstoff, Gastrokirurgi, Nyheter|

INNLEDNING 30-50% av pasienter med perianal abscess utvikler en perianal fistel. En perianal fistel er en vedvarende forbindelse mellom analkanal og hud. Tilstanden er hyppigere hos menn enn hos kvinner 2-5:1 (1). For mange er dette en invalidiserende sykdom som [...]

2408, 2022

ANALFISSUR

By |24. august 2022|Fagstoff, Gastrokirurgi, Nyheter|

INTRODUKSJON Analfissur er en vanlig benign tilstand, med lik prevalens hos kvinner og menn. Det forekommer hos både barn og voksne. Med en livstidsinsidens på 11% er anale fissurer et vanlig problem i helsetjenesten (1). Analfissur er definert som en [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen