112, 2023

RETROPERITONEALE SARKOMER

By |1. desember 2023|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Retroperitoneale sarkomer gir ofte sent symptomer og da som regel uspesifikke. De kan bli monstrøse før de erkjennes. De vanligste undergruppene er liposarkom og leiomyosarkom. Behandling innebærer omfattende multivisceral en bloc-reseksjon, og det gis ingen adjuvant behandling. Selv om [...]

2610, 2023

De Nordiske landene profiterer på utvidelse av robotassistert kirurgi

By |26. oktober 2023|Fagstoff, Øvre malign|

Over 100 da Vinci installasjoner er frem til i dag blitt brukt i over 200 000 pasientoprosedyrer. Rune Eggum, kirurg ved kar- og thoraxavdelingen ved Akershus Universitetssykehus: "For meg er det ingen tvil om at robotkirurgi er fremtiden, og at fremtiden er her, og nå. Vi har allerede gjort store fremskritt i å forbedre pasientbehandlingen på en trygg, skånsom og presis måte med robotassistert thoraxkirurgi ".

1710, 2023

MALIGNE LEVERSVULSTER

By |17. oktober 2023|Fagstoff, Gastrokirurgi, Lever- galle og pankreaskirurgi|

Leveren er det organet i kroppen hvor det hyppigst forekommer metastaser. Levermetastaser er langt vanligere enn primær leverkreft, som hovedsakelig består av hepatocellulært carcinom, intra- og ekstrahepatisk kolangiokarsinom, og galleblærekreft. I dette temanummeret gir norske eksperter en bred presentasjon av primære og sekundære leversvulster og aktuelle behandlingsmodaliteter.

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen