1912, 2019

Operasjonsindikasjon for binyretumores

By |19. desember 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Innledning Operasjonsindikasjon for binyretumores har endret seg mye i løpet av siste 20 år. Fra å dreie seg om størrelse, kontroll og vekst, har CT-diagnostikken utviklet seg ytterliege med tanke på å skille mellom hva som må opereres og ikke. [...]

1712, 2019

Standard for diagnostikk av knuter i thyreoidea

By |17. desember 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Prevalensen av knuter i thyreoidea er 40 – 50 % i den voksne befolkningen. Det store flertallet er naturligvis benigne knuter, selv om insidensen av thyreoideacancer har økt med opp til 40 % i Norge de siste fem årene (1). [...]

612, 2019

Skyldes insidensøkningen av thyroideacancer tilfeldige røntgenfunn?

By |6. desember 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Innledning Insidens av thyroideacancer har vært økende i hele den vestlige verden siste 15-20 år (1). I Norge har vi sett denne økningen fra cirka 2005 (2). Siden mortaliteten har vært stabil, har man antatt at økningen skyldes tilfeldige røntgenfunn, [...]

312, 2019

Parathyreoidea-fluorescens – nødvendig verktøy for endokrinkirurgi?

By |3. desember 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Permanent hypoparathyreoidisme er den hyppigste komplikasjonen til thyreoideakirurgi og rammer mellom 5 og 10 % av de som gjennomgår total thyreoidektomi. Raten ser ut til å være like høy for benign kirurgi som for cancerkirurgi og komplikasjonen er assosiert med [...]

212, 2019

Hypoparathyreoidisme etter thyreoideakirurgi

By |2. desember 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Basert på tall fra kreftregisteret og operasjonsaktivitet i Helse Vest fra 2018 kan man estimere at antall totale thyreoidectomier som utføres i Norge per år er cirka 600. Hypoparathyreoidisme (hypoPT) med hypokalsemi er vanligste komplikasjon ved bilateral thyreoideakirurgi (1). En [...]

2611, 2019

EUROCRINE

By |26. november 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Eurocrine startet som et EU helseprosjekt (2013 - 2016) som skulle opprette en europeisk database for sjeldne endokrine tumores. Målet var å redusere morbiditet og mortalitet ved parathyroideacancer, anaplastisk og medullær thyroideacancer, binyrecancer, malignt feokromocytom, paragangliom og neuroendokrine tumores i [...]

1911, 2019

Skade på nervus laryngeus recurrens

By |19. november 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Innledning Skade på nervus laryngeus recurrens (NLR) med postoperativ stemmebåndslammelse er fremdeles en vesentlig komplikasjon ved endokrin halskirurgi (1). Intraoperativ visualisering av NLR er stadig gull standarden for å redusere skade på NLR ved thyreoidea kirurgi (2, 3). Før innføring [...]

1610, 2019

MEDULLÆRT THYREOIDEACARCINOM – EN GJENNOMGANG

By |16. oktober 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

HISTORIKK TC ble først beskrevet av Hazard et al i 1959 (10), MEN2A av Steiner et al (11) i 1968 og MEN2B i 1978 av Carney et al (12).  Sammenhengen mellom klinisk beskrevet MEN og kimbanemutasjon i RET-protoonkogenet ble først [...]

910, 2019

Temaleder: ENDOKRINKIRURGI

By |9. oktober 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Bryst- og endokrinkirurgi er en ung spesialitet (opprettet 2008) og vi som arbeider i dette fagfeltet ser at opprettelsen av spesialiteten har gjort at pasientene våre får bedre og mer ensartet behandling over hele landet. Norge har manglet et nasjonalt [...]

1508, 2016

Adrenale insidentalomer

By |15. august 2016|Bryst- og endokrinologi, Fagstoff|

Blant uselekterte pasienter er det i littera-turen oppgitt at ca 70% av AI representerer ikke-funksjonelle adenomer. Blant pasienter med kreft-sykdom i anamnesen representerer AI metastase hos ca 75%. (2) Andre differensialdiagnoser ved AI er subklinisk Cushings syndrom, pheokromocytom, aldosteronom, adrenokortikalt [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen