2611, 2019

EUROCRINE

By |26. november 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Eurocrine startet som et EU helseprosjekt (2013 - 2016) som skulle opprette en europeisk database for sjeldne endokrine tumores. Målet var å redusere morbiditet og mortalitet ved parathyroideacancer, anaplastisk og medullær thyroideacancer, binyrecancer, malignt feokromocytom, paragangliom og neuroendokrine tumores i [...]

1911, 2019

Skade på nervus laryngeus recurrens

By |19. november 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Innledning Skade på nervus laryngeus recurrens (NLR) med postoperativ stemmebåndslammelse er fremdeles en vesentlig komplikasjon ved endokrin halskirurgi (1). Intraoperativ visualisering av NLR er stadig gull standarden for å redusere skade på NLR ved thyreoidea kirurgi (2, 3). Før innføring [...]

910, 2019

Temaleder: ENDOKRINKIRURGI

By |9. oktober 2019|Bryst- og endokrinologi, Nyheter|

Bryst- og endokrinkirurgi er en ung spesialitet (opprettet 2008) og vi som arbeider i dette fagfeltet ser at opprettelsen av spesialiteten har gjort at pasientene våre får bedre og mer ensartet behandling over hele landet. Norge har manglet et nasjonalt [...]

1508, 2016

Adrenale insidentalomer

By |15. august 2016|Bryst- og endokrinologi, Fagstoff|

Blant uselekterte pasienter er det i littera-turen oppgitt at ca 70% av AI representerer ikke-funksjonelle adenomer. Blant pasienter med kreft-sykdom i anamnesen representerer AI metastase hos ca 75%. (2) Andre differensialdiagnoser ved AI er subklinisk Cushings syndrom, pheokromocytom, aldosteronom, adrenokortikalt [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen