2004, 2020

Barnekirurgi i Malawi

By |20. april 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

I perioden fra 2000 til 2015 ble det på verdensbasis registrert en reduksjon i barnemortalitet. Selv i fattige områder av verden falt dødeligheten for barn under fem år dramatisk (1). I samme tidsperiode økte dødsfall på grunn av medfødte misdannelse [...]

1304, 2020

«Transitional care»: Er det behov for å forberede ungdom med medfødte endetarmstilstander på å bli voksne?

By |13. april 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

Introduksjon Overføring av omsorg, «transitional care», for ungdom med kroniske sykdommer er et aktuelt tema. Selv om det ikke finnes noen globalt akseptert definisjon av transitional care, skriver Verdens helseorganisasjon at dette innebefatter en koordinert plan som ivaretar kontinuiteten i [...]

604, 2020

Europeisk samarbeid innenfor barnekirurgi

By |6. april 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

ERN – European Reference Networks Sjeldne og komplekse sykdommer forårsaker kroniske helseproblemer og kan være livstruende. Man har anslått at mellom 5000 og 8000 ulike lav-prevalens og komplekse sykdommer påvirker dagliglivet til omkring 30 millioner mennesker innenfor EU landene. Blant [...]

3003, 2020

Invaginasjon hos barn

By |30. mars 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

ÅRSAKER TIL INVAGINASJON Invaginasjon kan være assosiert med en forutgående virusinfeksjon, da gjerne i form av luftveisinfeksjon eller gastroenteritt, men ofte påvises ikke sikker utløsende årsak. Ved en virusinfeksjon kan lymfevevet i tarmveggen forstørres med ødem i Peyerske plakk i [...]

2303, 2020

Kirurgisk behandling av vesikoureteral refluks

By |23. mars 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

Patofysiologi I urinblæren har ureter et intramuralt forløp. Lengden på dette intramurale forløpet er normalt fem ganger større enn diameteren til ureter. Dette gjør at man får en kompresjon av intramurale ureter ved full blære og blæretømming som motvirker retrograd [...]

1803, 2020

Temaleder: BARNEKIRURGI

By |18. mars 2020|Barnekirurgi, Nyheter|

Barneurologiske pasienter utgjør minst halvparten av virksomheten slik vi definerer faget barnekirurgi i Norge. Vesikoureteral refluks er en vanlig tilstand hos små barn. Det har vært til dels store endringer i hvordan denne pasientgruppen håndteres de siste 10-20 årene, med [...]

1702, 2017

Hvordan går det med pasienter født med øsofagusatresi?

By |17. februar 2017|Barnekirurgi, Fagstoff|

Operasjonsmetode Den vanligste type ØA, type C (85,5%), blir operert 1-2 dager etter fødsel. Via høyresidig thoracotomi ligeres den tracheo-øsofagale fistelen, og de to øsofagusendene anastomoseres. Den nest vanligste type ØA, type A (7,8%), har lang avstand mellom øsofagusendene slik [...]

1302, 2017

Langtidsresultater etter operasjon for Hirschsprungs sykdom

By |13. februar 2017|Barnekirurgi, Fagstoff|

Bakgrunn ”Hirschsprung´s disease” (HD) er en sjelden, medfødt tilstand der enteriske nerveceller er fraværende i rectum og nedre del av colon. HD manifesterer seg vanligvis med obstruktive tarmsymptomer i nyfødtperioden, og disse barna blir oftest operert i løpet av første [...]

ANNONSER

Gå til toppen