702, 2017

Kirurgisk behandling av anorektale misdannelser

By |7. februar 2017|Annet, Fagstoff|

Tilstandene ble tidligere kalt ”analatresi” og gjerne inndelt i høye og lave misdannelser fordi dette gjerne sa noe om alvorlighetsgrad. I tillegg til dårligere prognose med tanke på kontinens  har de høye misdannelsene  en høyere forekomst av andre assosierte malformasjoner. [...]

3004, 2014

Dokumentert effekt av laparoskopisk simulatortrening i Kirkenes

By |30. april 2014|Annet|

Laparoskopisk utdanning av yngre kirurger på et lite, perifert og lav-volum lokalsykehus kan være utfordrende. Ferske kollegers første møter med laparoskopisk kirurgi skjer gjerne ved øyeblikkelig hjelp-kirurgi for akutt appendisitt hvor den tekniske vanskeligheten ofte er lav og kritiske komplikasjoner [...]

611, 2012

Laparoskopisk «fellowship» i utlandet

By |6. november 2012|Annet|

Mange velger å tilbringe en periode i utlandet i forbindelse med overlegepermisjon. Det finnes også muligheter for utenlandsopphold før opptjent rett til overlegepermisjon. Et ”fellowship” i utlandet gir en fantastisk mulighet for faglig fordypning og er lærerikt på alle måter. [...]

211, 2012

Innføring, opplæring og implementering av laparoskopisk kirurgi

By |2. november 2012|Annet|

Den operative teknikk må være en del av en helhetlig forståelse for etablering av det optimale pasientforløp basert på moderne anestesi, moderne perioperativ behandling og tilhørende minimal-invasiv kirurgisk teknikk. Da blir argumenter som økt bruk av operasjonstid mindre viktig fordi [...]

2008, 2012

Medisinsk teknologisk forskning og simulering bidrar til økt pasientsikkerhet

By |20. august 2012|Annet|

Mer enn 95 % av all medisinsk teknologi som brukes innenfor den norske helsesektor er utviklet internasjonalt. Import av teknologi og kunnskap er avgjørende for å oppnå kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Samtidig er det en målsetting at Norge selv [...]

1608, 2012

Klinisk bruk av 3D-ultralyd

By |16. august 2012|Annet|

Introduksjon Ultralydbilder lages ved å sende høyfrekvente lydbølger inn i kroppen for så å registrere ekkoene av disse. Basert på ekkoene kan man ved hjelp av matematiske beregninger gjenskape snittbilder av kroppen. Med tredimensjonal (3D) ultralydteknologi klarer man ved hjelp [...]

1508, 2012

Tredimensionell laparoscopi

By |15. august 2012|Annet|

Introduktion Alltsedan videolaparoscopet utvecklades under 1980-talet och möjliggjorde utförandet av komplexa kirurgiska ingrepp med laparoscopisk teknik, har en rask teknisk utveckling skett, både operativt, instrumentmässigt och visualiseringsmässigt (HD-teknik mm). Den hitintills längst drivna utvecklingen, daVinci-roboten, är ett master-slavesystem, där man [...]

1308, 2012

Navigasjonsteknologi blir benyttet innenfor stadig flere kliniske områder

By |13. august 2012|Annet|

Navigasjonsteknologi brukes i dag innenfor noen kirurgiske områder som nevrokirurgi og ortopedi. Innenfor andre områder er behovene tilstede men erfaringene sparsomme og begrenset til forskningsmiljøenes kompetanse fordi det enda ikke finnes kommersielle løsninger. Ett av disse forskningsmiljøene er Nasjonalt kompetansesenter [...]

908, 2012

Evaluering av mikrosirkulasjon ved lappekirurgi med termografi

By |9. august 2012|Annet|

Mennesket holder en konstant kroppstemperatur til tross for skiftende temperatur i omgivelsene. Dette er mulig fordi det er en fin balanse mellom varmeproduksjon og varmetap. Varmeproduksjon skjer ved metabolisme og muskelkontraksjon. Den produserte varmen transporteres videre gjennom kroppen via blodsirkulasjonen. [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen