1012, 2023

BENSARKOMER

By |10. desember 2023|Fagstoff, Ortopediske skader|

De vanligste bensarkomene er osteosarkom, Ewings sarkom og kondrosarkom. Osteo- og Ewings sarkom rammer oftest barn og unge voksne. Standardbehandlingen for disse to gruppene er intensiv kjemoterapi i tillegg til kirurgi. Ved Ewings sarkom kan strålebehandling i enkelte tilfeller [...]

112, 2023

RETROPERITONEALE SARKOMER

By |1. desember 2023|Fagstoff, Gastrokirurgi|

Retroperitoneale sarkomer gir ofte sent symptomer og da som regel uspesifikke. De kan bli monstrøse før de erkjennes. De vanligste undergruppene er liposarkom og leiomyosarkom. Behandling innebærer omfattende multivisceral en bloc-reseksjon, og det gis ingen adjuvant behandling. Selv om [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen