1601, 2023

BEKKENRESERVOAR OG NOEN KIRURGISKE FORHOLD SOM ER NØDVENDIGE FOR ET GODT RESULTAT

By |16. januar 2023|Aktuelt, Debatt|

Det ileale bekkenreservoaret har ingen definitive medisinske fordeler fremfor en permanent stomi. Hensikten er forbedret livskvalitet ved at tarminnholdet tømmes viljestyrt gjennom anus, helt ulikt den konvensjonelle stomien. Bekkenreservoarets akilleshæl er, som ellers i rekonstruktiv tarmkirurgi, anastomosen. En anastomose [...]

2010, 2021

Status på NORWAIT-studien

By |20. oktober 2021|Debatt, Nyheter|

Kjære leser Kirurgen publiserer her en meningsartikkel skrevet av Hans Wasmuth om bakgrunn og status for NORWAIT-studien. Redaksjonen har ikke inngående kjennskap til studien og vi har derfor bedt om samtidig imøtegåelse fra prosjektleder for studien samt Kreftregisteret. Imøtegåelse fra [...]

107, 2010

Hvorfor så beskjeden interesse blant norske plastikkirurger for å delta på Nordiske brannskademøter?

By |1. juli 2010|Debatt|

  Det første Nordiske brannskademøte ble holdt i Bergen i 1985. Siden 1990 har møtene vært gjennomført annethvert år, med de forskjellige brannskadeenhetene i Norden som arrangører. Brannskadebehandling krever en tverrfaglig tilnærming. De nordiske brannskade-møtene samler derfor både (plastikk-)kirurger, anestesileger, (intensiv-)sykepleiere og [...]

ANNONSER

Gå til toppen