Prisen for beste foredrag utenfor universitetssykehus ble gitt til abstract 134: M M. Spasojevic, Avdeling for gastrokirurgi, Sykehuset i Vestfold.

«Klinisk implikasjon av D3 versus D2 lymfadenectomi, preliminære resultater av mdct angiography for D3 høyresidig hemicolectomy studie.»

(Spasojevic M, Grønvold L, Kiil S, Nesgaard JM, Stimec B, Ignjatovic D) 

Prisen for beste eksperimentelle foredrag gikk til: Kristoffer W. Brudvik, Gastro-kir.avd OUS-Ullevål for abstract 124:

«Protein kinase A antagonist hemmer β-catenin kjerne translokasjon, C-myc og Cox-2 ekspresjon og tumor utvikling i musemodell for intestinal polypose (apcmin/+)»

(Brudvik KW, Paulsen JE, Roald B, Taskén K, Aandahl EM)

 

Prisen for beste kliniske studie gikk til abstract 132: K Storli, Kir.avd, Haralds-plass diakonale Sykehus, 5009 Bergen.

«Laparoskopisk radikal reseksjon forbedret overlevelse i like stor grad som åpen mesokolisk reseksjon for colon cancer i prospektiv single senter studie»

(Storli K, Iversen K, Søndenaa K)

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging