Mange mener at kvaliteten på innholdet i Kirurgen er av høy klasse, noe som vises ved de mange spennende og faglige gode artiklene som blir publisert i tidsskriftet hvert år. Selv bedømmelseskomiteen ble overasket over det gode faglige innholdet. De hadde en vanskelig oppgave når de skulle velge en vinnerartikkel, men løste oppgaven utmerket og valgte en fremragende artikkel som vinner. Blant utgavene som ble vurdert var 3-2015 ”Multimodal behandling av leversvulster”, 4-2015 ”Plastikkirurgi – Medfødte misdannelser og traumer”, 1-2016 ”Thoraxkirurgi” og 2-2016 ”Bryst- og endokrinkirurgi”.

Kirurgens pris 2016 ble tildelt følgende artikkel:

”Utvikling i onkologisk hode-hals rekonstruktiv kirurgi”.

s. 163, Nr 4- 2015 Plastikkirurgi
– Medfødte misdannelser og traumer. Forfatterne var Kristian Sørensen, Olav Jetlund og Hans Erik Høgevold

Dette er en fantastisk artikkel med gode illustrasjoner som forteller oss om de forskjellige rekonstruktive mulighetene som er tilstede ved en så sjelden tilstand som kreft i hode-hals regionen. Vi får en god innføring i de forskjellige teknikkene som blir brukt med for eksempel diverse frie lapper og forskjellige bendefekter. Om noen av våre lesere ikke har lest denne artikkelen, anbefales den på det sterkeste!

Prisen ble tildelt førsteforfatter Kristian Sørensen på generalforsamlingen til Norsk Kirurgisk Forening.

Redaksjonen gratulerer alle forfattere for en fremragende artikkel.

kirurgen-prisen

Fra høyre: Leder i NKF Inge Glambek, Rolf Hagen, prisvinnerne Hans Erik Høgevold og Kristian Sørensen og red. medlem Hans Skari.

ANNONSER

KURS/MØTER