Kirurgen utgis 4 ganger per år med et opplag på omkring 3000 blader. Det formidles til alle medlemmer av Norsk Kirurgisk Forening. Bladet er i stadig utvikling og vi får flere tilbakemeldinger om at bladet leses med stor faglig interesse og brukes også i utdanning av ulike helsefaglige grupper. De kirurgiske fagforeningene bidrar med temanummer av høy faglig kvalitet.

Redaksjonen består per dags dato av en redaktør, en webredaktør og tre redaksjonsmedlemmer, men vi planlegger å redusere redaksjonsmedlemsantallet til to, slik at redaksjonen totalt består av fire personer. Redaksjonen bør ideelt presentere ulike fagfelt, med ulik fartstid faglig og ulik redaksjonell og sykehusgeografisk bakgrunn, noe som gjør bladet leselig for både spesialister og LiS i hele Norge. Vi har de siste årene avholdt redaksjonsmøtene på Ullevål sykehus, noe som har fungert greit geografisk for årets redaksjon.

Vi søker nå et nytt redaksjonsmedlem og ny redaktør til Kirurgen. Vi oppfordrer alle med redaksjonell interesse å søke oppgaven. Det er spennende, faglig interessant og ikke minst veldig hyggelig å jobbe med Kirurgen. Man kommer i kontakt med ulike faggrupper og mange kjernepersoner i det kirurgiske miljøet.

Oppgaven avlønnes etter eget budsjett avsatt av NKF.

Oppgavene i redaksjonen fordeles etter interesse, evne og tid, men det må påregnes å jobbe ekstra i perioder i forbindelse med utgivelse av bladene, samt holde en jevn kontakt med miljøet for å innhente artikler og nyheter fra miljøet.

Hvis dette virker interessant, hvis du er en person med interesse for faglig formidling, ta kontakt med en av oss i redaksjonen for mer informasjon og en uforpliktende samtale.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging