Dr. Alexander Malthes legat deles ut hvert år til yngre norske leger for videre utdannelse i kirurgi.

Det kan søkes om forsknings- og/eller reisestipend.
Så om du ønsker å reise på en stor kongress innen ditt fag, kan dette stipendet være tingen.
Hvis du skal legge fram en abstrakt eller poster, kan Malthes Legat også støtte reisen din.
Det deles ut 4-5 stipend på opptil kr. 20.000,-
(Husk å lage et budsjett som viser utgiftene!)

Søknadsfrist: 20 desember 2014

Søknader kan sendes til: oleandersstensen@gmail.com

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Anette Mellbye på epost ame@emgs.com.

Tildelingen av stipend vil gjøres på styremøte i NKF i Januar 2015.

 

På vegne av styret i Dr. Alexander Malthes Legat

Arne-Christian Mohn

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging