Kirurgens 1. og 2. pris for beste artikkel siste år

1. pris gikk til artikkelen i Kirurgen nr 4/2009 med tittelen «Årsaker til funksjonsforstyrrelser i nedre urinveier, utredning og konvensjonell behandling av disse», forfattet av Henriette Veiby Holm og Hans Hedlund fra Urologisk seksjon, Rikshospitalet.

2. pris gikk til Terje Hasselgård fra Molde sjukehus for artikkelen «Venøs insuffisiens i underekstremitetene».

 

Prisvinnere Norsk plastikkirurgisk forening
Prisen «Beste vitenskaplige presentasjon» gikk til Marius Solli Nilsen sammen med Torgrim Isaksen og Jørgen Utvoll, OUS-Ullevål (abstrakt 23).

PULS prisen gikk i år til Hilde Bjærke, OUS- Rikshospitalet som presenterte kasustikker med semi-dynamisk reanimasjon av facialisparese med temporalis elongasjonsplastikk am Labbè (abstrakt 32).

 

Prisvinnere Norsk karkirurgisk forening
Prisen for beste karkirurgiske foredrag (fra B.Braun) gikk til Arne Seternes (abstrakt 170 og 171).

Beste karkirurgiske foredrag fra utdanningskandidat (NKKF pris) ble tildelt Carl Henrik Schelp (abstrakt 181).

 

Prisvinnere Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi
NFGK`s pris for beste foredrag fra miljø utenfor universitetssykehus gikk til John Hjorthaug (abstrakt 96).

NFGK`s pris for beste kliniske foredrag gikk til Tom Glomsaker og medarbeidere ved Universitetssykehuset i Stavanger (abstrakt 149).

NFGK`s pris for beste eksperimentelle foredrag gikk til Jo Erling Riise Waage og medarbeidere fra Haukeland sykehus (abstrakt 104).

 

Prisvinner Norsk thoraxkirurgisk forening
Medistim-prisen kr 20 000 for beste foredrag ved Thoraxkirurgisk seksjon gikk til Stud. med. Kristin Sandal Berg (abstrakt 187).

 

Prisvinnere Norsk ortopedisk forening
Charnley-stipendet på 100 000,- ble utdelt for 25. gang (sølvbryllup!) av supporterprismottager Kjell Thygesen og tilfalt Ove Talsnes.

 

Smith & Nephew-stipendet er i utgangspunktet på 100 000,-. Stipendets statutter tilsier at halvparten av midlene skal tildeles basalforskning men der var i år ingen søknader til denne delen av stipendet. Tarjei Vinje ved Haukeland universitetssjukehus mottok 50 000,- for sitt arbeid vedrørende mortalitet ved lårhalsbrudd.

 

Norsk ortopedisk forenings stipend til støtte for forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning på 75 000,- ble tildelt Christian Øye ved St. Olavs hospital.

 

Norsk ortopedisk forenings stipend for leger i spesialisering til støtte for forskningsarbeid, formidling av eget forskningsarbeid eller utdanning på 75 000,- ble tildelt Rakel Sif Gudmundsdottir ved Haukeland universitetssjukehus.

 

Norsk artroskopiforenings stipend på 10 000,- ble tildelt Stig Heir ved Martina Hansens hospital.

 

Best Paper Award tilfalt John Williksen ved Oslo universitetssykehus.

Best LIS-Paper Award ble tildelt Håvard Visnes ved Kysthospitalet Hagavik.

 

Prisvinnere Norsk forening for mamma- og endokrinkirurgi
Norsk forening for mamma- og endokrinkirurgi delte ut 3 priser for beste foredrag på Kirurgisk Høstmøte i år, hver pris på kr 5000,-. Disse gikk til: Inga Karsrud, OUS (abstrakt 217), Birgitte B.Brandt, Sykehuset Østfold (abstrakt 220) og Lene Tøsti, Sykehuset Innlandet (abstrakt 223).

 

Prisvinnere Norsk urologisk forening
Erik S. Haug og medarbeidere vant NUF-prisen med abstrakt nr. 84.

Per Espen Låhne og medarbeidere vant Wolf-prisen med abstrakt nr. 60.

NUF’s Rekrutteringspris gikk D. Gullan og E. Kvan for abstrakt nr. 68.

 

Prisvinner Norsk barnekirurgisk forening
NBKF’s stipendium for beste foredrag ble i år vunnet av Assistentlege i barnekirurgi, Live Lundar, for abstrakt 64.

 

Prisvinnere Norsk thoraco-laparoskopi forening
Pris for beste Innlegg (Covidien Norge AS) gikk til «Aker-gruppen» representert ved Jon Roar Hoff for abstrakt nr 85.

Pris for beste Video (Ethicon, Johnson & Johnson) gikk til «DNR-gruppen» representert ved Jarl Hovland for abstrakt nr 37.

Pris for beste foredrag Yngre kollega (B. Braun Medical) gikk til adipositasgruppen i Tønsberg, representert ved Gunn-Signe Jakobsen, abstract nr. 140.

Pris for beste Eksperimentelle foredrag (Olympus Norge AS) gikk til Haugelandsgruppen ved Jo Erling Riise Waage for abstract nr 104.

 

For mer utfyllende informasjon, se Kirurgen nr 4, 2010.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging