Beste foredrag av utdanningskandidat gikk til Ellensen fra Haukeland Universitetssykehus for foredrag nr 164:

«Heparins virkning i humane, vaskulære mono- og kokulturer»

Ellensen VS1, Abrahamsen I2, Lorens JB2, Jonung T1
1. Karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
2. Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen

Antonio Rosales fikk karprisen for foredrag 159:

«Manglende fremstilling av vena cava inferior rekanalisering mulig»

Rosales A.* Sandbæk G. **¤ Uher P.** Slagsvold C.E.* Jørgensen J.J. ¤* *
Oslo vaskulære senter, klinikk F,  ** Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, KDI, Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus og ¤Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic