NBKF’s stipendium for beste foredrag er på kr. 5.000,-. Det ble i år vunnet av medisinerstudent/forsker ved UiO, Thomas J. Fyhn, for abstract 84.

«Laparoskopisk vs åpen nissen plastikk hos barn; 30 dagers resultater.»

T.J. Fyhn1, C.K. Knatten1, O. Schistad3, B. Edwin2,4, R. Emblem2,1, K. Bjørnland2,1
1Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo
2Avdeling for lever-, gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo
3Avdeling for lever-, gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Oslo
4Intervensjonssenteret, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo

Studien var en prospektiv randomisert kontrollert studie på 88 barn. Den ble utført i perioden 2003-2009. Det ble foretatt 44 laparoskopiske inngrep og 44 åpne inngrep. Det var lengre operasjonstid for laparoskopisk enn for åpen fundoplikasjon (150 vs. 90 min.). Bortsett fra dette ble det ikke funnet signifikante forskjeller mellom de to operasjonsmetodene i løpet av de første 30 dagene etter operasjon.

Takk til bedømmelseskomiteen som bestod av Borger Loe (St.Olavs Hospital), Ole Schistad (OUS) og Ragnhild Emblem (OUS).

Foto: Charlotte Knatten

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging