Leder: Olaug Villanger
Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi:  Brynjulf Ystgård
Norsk ortopedisk forening: Knut Fjeldsgaard
Norsk urologisk forening: Christian Beisland
Norsk karkirurgisk forening: Arne Seternes
Norsk thoraxkirurgisk forening: Rune Haaverstad
Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi: Turid Aas
Norsk barnekirurgisk forening: Hans Skari
Norsk plastikkirurgisk forening: Thomas Sjøberg
Norsk nevrokirurgisk forening: Iver Langmoen

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging