1) Nyheter
Vi ønsker å legge ut relevante nyheter når vi mener disse er av allmenn interesse for kirurger. Hvert enkelt medlem kan sende meldinger om noe man mener norske kirurger bør informeres om til nettredaktøren eller til redaktøren av Kirurgen. Vi vil sørge for en kort omtale av den aktuelle nyhet og legge ved en link til den spesifikke nettsiden der nyheten omtales bredere.

2) Kommentarer til fagartikler
Vi ønsker at alle fagartikler i Kirurgen skal kunne kommenteres av andre medlemmer. Målet er at våre artikler skal kunne inspirere til faglig debatt om teknikker, metodevalg og resultater som på sikt vil kunne medføre at vi kan dra nytte av hverandres erfaringer for der i gjennom å øke kvalitetene på den kirurgiske aktiviteten på de enkelte sykehus. Disse sidene vil naturlig nok være lukket for andre enn medlemmer av Norsk Kirurgisk Forening. Redaktørene forbeholder seg retten til å redigere upassende innlegg.

3) Facebook og Twitter
Kirurgen, (både nettstedet og bladet) ønsker å være en aktiv deltager på sosiale nettmedier. Vi planlegger å benytte mediene Facebook og Twitter til å informere om nyheter og oppdateringer på hjemmesiden til våre medlemmer.

4) Konferanser og kongresser
Vi har satt oss mål av å bli en viktig aktør i formidling av informasjon om kommende konferanser og kongresser. Dette krever at medlemmene i de forskjellige fagmedisinske foreninger i NKF (og da spesielt de respektive foreningers styremedlemmer) sender kopi av linker til nettstedene for relevante møter for sine fagområder til en av redaktørene (se over). Publisering av denne informasjonen på www.kirurgen.no burde ikke konkurrere med publisering på den enkelte fagmedisinske forenings egen hjemmeside, da alle burde ha interesse av at flest mulig får tilgang til informasjon om interessante møter.

5) Stillingsannonser
Vi vil i løpet av våren forsøke å etablere en tjeneste der også stillingsannonser formidles på www.kirurgen.no

Bladet Kirurgen kommer ut for sjelden til at papirutgaven kan fungere som informasjonsmedium for dette. Nøyaktig hvordan denne tjenesten skal organiseres er fremdeles under utvikling.

Alt i alt tror vi disse endringer vil kunne medføre økt interesse for nettsiden vår og for bladet Kirurgen. Økt aktualitet vil uansett være positivt og medvirke til at Kirurgen og nettsiden blir en viktig aktør for informasjon og kvalitetsutvikling i det norske kirurgiske miljøet. Det understrekes at enhver aktivitet vil ivareta de strengeste krav til personvern.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging