Gunnar Sødal er født i 1931. Han tok medisinsk embedseksamen i Oslo i 1961. Etter turnus i Porsgrunn og Herøy distrikt, begynte han sin kirurgiske spesialisering ved Porsgrunn Lutherske sykehus i 1963 og var der til 1971. Etter et opphold som «Visiting Instructor» ved Webb-Warning Institute for Medical Research at University of Colorado 1970-71, begynte han i 1972 på Rikshospitalet hvor han ble resten av sin kirurgiske karriere. Han ble spesiallege og overlege i transplantasjonskirurgi ved Kir avd. B i 1974, og ble leder for transplantasjonsenheten i 1985. Han er spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Gunnar Sødal var en avgjørende og drivende kraft i den praktiske delen av transplantasjonskirurgien ved Rikshospitalet. Hans tekniske dyktighet, holdninger og evne til tverrfaglig samarbeid satte sitt dype preg på staben og avdelingen og var vesentlige for oppbyggingen av transplantasjonskirurgien i Norge.  Dette er holdninger som fremdeles preger avdelingen.  Gunnar Sødal mottok i 1995 Hjelpestikkefondets pris for sin innsats for Norsk transplantasjonskirurgi.

phpThumb_generated_thumbnailjpg-1

Arnt Jakobsen er født i 1938. Han studerte i Aberdeen og fikk sin MBChB i 1963. Etter turnus i Fredrikstad og Askøy distrikt, påbegynte han sin kirurgiske spesialisering ved Aker sykehus i 1966. Han var vitenskapelig assistent ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet fra 1967 til 1971, og tok doktorgraden i 1973 på et transplantasjonsrelevant emne (Rabbit anti rat lymphocyte serum). Han begynte på Kirurgisk avd. B i 1971, og bortsett fra 3 ½ år i karkirurgisk utdanning 1973-77 på Aker, ble han der som aktiv deltager i transplantasjonsvirksomheten frem til han gikk over i en stilling som sjeflege ved Rikshospitalet i 1994. Han fortsatte som sjeflege frem til 2005, men opprettholdt sitt engasjement i den organisatoriske del av transplantasjonsvirksomheten, i første rekke som norsk representant i de internasjonale transplantasjonsorganisasjonene.

phpThumb_generated_thumbnailjpg-2

Arnt Jakobsen var med på å starte European Society for Organ Transplantation i 1986, og var styremedlem frem til 1992. Han var norsk representant i Council of Europe’s Committee on Organ Transplantation 1990-2004, og leder for Scandiatransplant fra 2004-2010.

Arnt Jakobsen er spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Han er forfatter eller medforfatter i henimot 100 publikasjoner.

Arnt Jakobsen har vært leder for Legeforeningens stillingsstrukturutvalg, medlem av Landsstyret, medlem av Ylfs styre, medlem av Overlegeforeningens styre, formann for Helsedirektoratets turnuskomite, medlem av Sosialdept. rådgivende utvalg for legers stillingsstruktur, og medlem av Legefordelingsutvalget.

Han har også gjort en innsats innen Norsk kirurgisk forening, som revisor i foreningen fra 1990-2008, og som medredaktør i Jubileumsboken.

ANNONSER

KURS/MØTER