Hva er din kirurgiske og medisinske bakgrunn?

– Jeg studerte medisin i Oslo og var ferdig Cand. med. i 2004. Turnustjenesten gjennomførte jeg i Vestfold med sykehustjenesten ved SiV Tønsberg og «distrikt» på Nordbyen legesenter rett ved bryggen i Tønsberg. Min første jobb som ass.lege var ved medisinsk avdeling ved Larvik sykehus, før akuttfunksjonen ble lagt ned og flyttet til Tønsberg. Etter noen måneder fikk jeg tilbud om et vikariat på kirurgen i Tønsberg, og guttedrømmen gikk i oppfyllelse. Jeg ble værende der i nesten 6 år før jeg flyttet på meg til Oslo universitetssykehus i 2011 for gruppe 1 tjeneste i gastrokirurgi. Og her er jeg fortsatt med arbeidsted både ved Ullevål og Rikshospitalet.

Hva er grunnen til at du har tatt på deg den nye jobben som redaktør i Kirurgen?

– Jeg ble forespurt jobben som redaktør litt uforberedt, tenkte litt og så for meg det som en ypperlig mulighet for å bli mer kjent med det kirurgiske miljøet også utenfor gastrokirurgien. Jeg har selv hatt stor glede at Kirurgen både som student og assistentlege, og således er det en glede å kunne bidra med noe tilbake.

Hva tror du blir det mest inspirerende med den nye jobben?

– Det å kunne lese om utviklingen innen det kirurgiske fagfeltet og kunne dele det med Kirurgens lesere gleder jeg meg veldig til.

Hva vil være det mest krevende med den nye stillingen?

– Tidsfaktoren vil nok også her være en utfordring. Jeg vet at mange artikkelforfattere selv jobber hardt i klinisk arbeid, og således vil nok innhenting av fagstoff og artikler være vanskelig og tidkrevende for å opprettholde tidsfrister.

Hva vil du bidra med inn i redaksjonen?

– Jeg håper jeg kan bidra med litt nysgjerrighet utenfor eget fagfelt, nye idéer til stoff og kanskje mer informasjon som kan passe spesielt leger i spesialisering. Jeg er arbeidsom, systematisk og effektiv, og det er egenskaper som kan komme godt med i en redaksjon.

I hvilken retning synes du Kirurgen skal utvikle seg?

– Jeg synes Kirurgen har utviklet seg til et veldig bra fagblad og ønsker å opprettholde dette for fremtiden. Jeg er stor fan av kirurgisk teknikk og tverrfaglig tankegang, så kanskje det er noe jeg kan trekke inn i fremtidens Kirurgen.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging