Abstrakt nr. 107: «Laparoskopisk transhiatal sutur av øsofagusruptur ved Boerhaaves syndrom med V-loc sutur». Medforfatter: Edwin B.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic